III. Napóleon és kora

Kurzusleírás:

A kurzus Franciaország történetét tekint át a második köztársaság születésétől a harmadik köztársaság kikiáltásáig. Áttekinti Louis Bonaparte bel-és külpolitikájának főbb csomópontjait, bemutatja azt a III. Napóleont, aki lerakta a modern Franciaország alapjait, miközben vitatható külpolitikájával alaposan hozzájárult ahhoz, hogy a XIX. században alaposan átrajzolódott Európa politikai térképe. Az előadás kitér a bonapartizmus elméleti kérdéseinek vizsgálatára is!

Kollokviumi követelmény:

URBÁN Aladár: (szerk.): Nyugat﷓Európa és Amerika 1789﷓1918. Új﷓és legújabbkori egyetemes történeti szövegyűjtemény I/1-2 Bp. 1970. 55﷓57.; 60.; 62.; 69.; 73.; 82﷓83.; 93﷓100.; 104.; 107.; 108.; 134.; 135.; 136.; 138.; 140.; 143.; 152.; 162.; 163.; 171.; 174.; 175.; 176.; 182.; 183.; 185.; sz. dokumentumok
DAUTRY, Jean: Az 1848﷓as francia forradalom és a köztársaság, Bp. Kossuth, 1981. 13﷓70.l.
DIÓSZEGI István: Nemzetközi kapcsolatok története 1789﷓1918. [ egyetemei jegyzet több kiadásban is] vonatkozó fejezetek
DUROSELLE, Jean﷓Baptiste: Európa Népeinek története, Bp. Officina Nova, é.n. [1994.] 309-349.l.
GUNST Péter (szerk.): Európa története, Debrecen, 1993. 232-320. l.
KENNEDY, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása, Bp. 1992. 139-185.l.
KISSINGER, Henri: Diplomácia, Bp. Panem Kft. 1996. 69-161.l.
PRICE, Roger: Franciaország története, Bp. MÆCENAS, 1994. 141-204. l.
ROBERTS, Martin: Európa története 1789-1914. Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Bp. 1992. 98-211. l.
URBÁN Aladár: Európa a forradalom forgószelében 1848﷓1849, Bp. 1970. 5-193.l