Varga Beáta PhD., docens

Munkahelyi cím és elérhetőség:

SZTE BTK, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. emelet
e-mail: varga.bea@hist.u-szeged.hu
telefon: (36-62) 544-825
fogadóóra: péntek 8-10 óra

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

 • 1981-86 egyetemi tanulmányok - József Attila Tudományegyetem/ történelem-orosz szak/
 • 1987-1997: Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék
 • 1990: Bölcsészdoktori értekezés - Az 1648. évi Hmelnyickij-mozgalom interpretációi az orosz-szovjet és ukrán történetírásban
 • 1990: adjunktusi kinevezés
 • 1997-től: Újkori Egyetemes és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
 • 2002: PhD. értekezés megvédése - Az ukrán-kozák autonómia és az orosz centralizmus
 • 2006-tól: a MTA Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottságának tagja

Publikációk

Tanulmányok:
 • A zaporozsjei kozákság születése Világtörténet 1994. ősz -tél 24-34. o.
 • Ideja szamosztojatyelnoj Ukrainü: interpretaciji dvizsenyija Bogdana Hmelnyickogo
  III. Mizsnarodnij Kongresz Ukrainisztiv /konferenciakötet/ Harkov, 1996. 70-74.o.
 • Die Kosaken und ihre historische Stellung im Unabhangigkeitskampf der Ukraine Acta Historica Tom. CV. Szeged, 1998. 15-28.o.
 • Istoricsni paraleli gajdukiv Ugorsini ta kozakiv Ukraini za period XVI-XVII. stolit’'
  "IV. Mizsnarodnij Kongresz Ukrainisztiv" Odessa, 1999. 174-180.o.
 • Vosszojegyinyenyije Ukrainü sz Rosszijej v zerkale ukrainszkih interpretacij vtoroj polovinü XIX veka Moszkva, 2005. 161-171.o.
 • A Zaporozsjei Had hatalmi rendszerének felépítése és működése az orosz fennhatóság alatt
  Kelet-Európa és Balkán-tanulmányok Pécs, 2001. 66-93.o.
 • A magyarországi hajdúság és az ukrajnai kozákság történeti párhuzamai Acta Historica tomus CXX. Szeged, 2005. 31-47.o.
 • Önállósodási törekvések Ukrajnában Bogdan Hmelnyickij és Ivan Mazepa hetmansága idején (1648-1708) in: „Az identitás régi és új koordinátái - Tanulmányok Anderle ádám 65. születésnapjára” Szeged, 2008. 174-181.o.
 • Önállóság, autonómia vagy alávetettség - Az ukrán hetmanok csökkenő mozgástere 1654-1687 között in: „Bölcsészműhely” Szeged, 2008.

Könyvek:
 • Varga Beáta: Orosz-ukrán konfliktus a perejaszlavi egyezménytől az andruszovói békéig (1654-1667). Szeged, JATEPress 2004. 159 o.
 • Font Márta-Varga Beáta: Ukrajna története. Szeged, JATEPress 2006. 97-247.o.
 • Önállóság, autonómia vagy alávetettség? - Ukrajna 1648-1709 között. Szeged, JATEPress 2008. 207.o.

Konferencia-kiadvány
 • Ukrajna integrációja az orosz Birodalomba ( 1764-1835)
  in: „Tradició és modernizáció a XVIII-XIX. században” Debrecen, 2008. 36-46.o.
 • Az önálló Ukrajna eszméje a 17. század közepétől 1917-ig - Historiográfiai áttekintés in:”Hungaro-Ruthenica IV.” Szeged, 2008. 229- 239.o.
 • Az önálló Ukrajna eszméje 1917-től napjainkig - Historiográfiai áttekintés in „Emlékkönyv A. Sajti Enikő 65. születésnapjára” Szeged, 2009.
 • Szamosztojatyelnoszty, avtonomija ili poddannosztvo - Szamosztojatyelnije trebovanyija ukrainszkih getmanov ot Bogdana Hmelnyickovo do Ivana Mazepi in: „Goszudarsztvo i nacija v Rossziji i Centralno-Vosztocsnoj Evrope” Budapest, 2009. 121-131.
 • A poltavai csata hatása az ukrán történelemben in:„A poltavai csat jelentősége a svéd és az orosz történelemben” Pécs, 2010. 101-123.

Oktatói tevékenység:

 • Közép- és Kelet Európa története a XVI-XVIII. században
 • Az újkori államfejlődés általános kérdései

Kutatási terület:

 • Ukrajna története a XVII-XVIII. században /orosz- ukrán kapcsolattörténet/

Szakdolgozati témák:

 • Minden téma, ami az újkori közép- és kelet európai történelem tárgyköréhez tartozik, ezen belül is elsősorban Oroszország, Lengyelország, Ukrajna és Németország története.