Társadalmi, politikai mozgalmak a 20. században

Kurzusleírás:


A szeminárium középpontjában azoknak a folyamatoknak a bemutatása áll, amelyek a diktatúrák bukásán keresztül a társadalom demokratizálódását, a demokratikus struktúrák megszilárdulását eredményezték. Elsősorban európai történések vizsgálata történik meg, ám jelentős helyet foglal el az Európán kívüli világban történt – vagy zajló – nagy társadalmi, politikai tömegmozgalmak bemutatása is. A hallgatóknak egy-egy témakörből referátumot kell tartaniuk, a félévet pedig írásbeli dolgozat zárja.


Tematika:


Alapirodalom:
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I–II. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.
Eric J. Hobsbawm: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 1998.
Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2009.

1. A társadalmi és politikai mozgalmak meghatározása, sajátosságaik, csoportosításuk
Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás – történeti és összehasonlító perspektívában. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001. 22–28.
2. A munkásmozgalom: kommunizmus, anarchizmus, szociáldemokrácia
Csonka Rózsa – Harsányi Iván (szerk.): A nemzetközi munkásmozgalom története. I. köt. 1830–1945. II. köt. 1945–1975. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977.
Bozóki András – Sükösd Mihály: Anarchizmus. Századvég Kiadó, Budapest, 1991.
Matt Browne – Patrick Diamond: Mérlegen a jelenkori szociáldemokrácia. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006.
3. A feminizmus
Pierre Rosanvallon: Civil társadalom, demokrácia, politikum. Történelmek és elméletek. Válogatott tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007.
Hell Judit: Van-e feminista filozófia? Áron Kiadó, Budapest, 2006.
Joan Wallach Scott (szerk.): Van-e a nőknek történelmük? Balassi Kiadó, Budapest, 2001.
Nancy F. Cott: The grounding of modern feminism. Yale University Press, London, 1987.
4. Amerikai társadalmi mozgalmak (néger polgárjogi mozgalom, neokonzervativizmus, latin-amerikai populizmus)
Szuhay-Havas Ervin: Nem hallgathattam. Martin Luther King. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.
Malcolm X: Önéletrajz. Európa, Budapest, 1969.
Forgács Imre: Neokonzervatív fordulat az Egyesült Államokban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987.
Békés Márton: Az amerikai neokonzervativizmus: egy kisiklott ellenforradalom. Századvég Kiadó, Budapest, 2008.
Horváth Gyula: Tanulmányok Latin-Amerika történetéből. A populizmushoz vezető történelmi út néhány állomása. Kaposvári Építők SC, Kaposvár, 1993.
Horváth Gyula: A populizmus kialakulása Mexikóban. Kaposvár M. Jogú Város Közgyűlése, Kaposvár, 1995.
5. A békemozgalmak
Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998.
Alan J. Day (szerk.): Peace movements of the world. An international directory. Longman, Harlow, 1986.
6. Keresztény politikai mozgalmak
Enyedi Zsolt: Politika a kereszt jegyében. Egy politikai szubkultúra természetrajza. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Niels Arbol: A kereszténydemokrácia Európában. Barankovics István Alapítvány, Budapest, 1995.
Gergely Jenő (szerk.): A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában 1944–1958. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980.
7. A nemzeti felszabadító mozgalmak
Salgó László – Balogh András: A gyarmati rendszer története 1870–1955. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Salgó László: A gyarmati rendszer története 1956–1975. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
8. Iszlámista mozgalmak
Gilles Kepel: Dzsihád. Európa, Budapest, 2007.
J. Nagy László: Iszlám és politika. Fejezetek a politizált iszlám történetéből. JATE, Szeged, 1989.
9. Gerilla- és partizánmozgalmak, terrorizmus
Ernesto Che Guevara: A gerillaharcos kézikönyve. Ulpius-Ház, Budapest, 2007.
Basil Davidson: Gerillaháborúk Afrikában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Heinz Kühnrich: Partizánháború Európában 1939–1945. Zrínyi, Budapest, 1973.
Charles Townshend: A terrorizmus. Magyar Világ, Budapest, 2003.
Ferwagner Péter Ákos – Komár Krisztián – Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona. Maxim, Szeged, 2003.
10. A hatvanas évek új mozgalmai, a tiersmondizmus
Köpeczi Béla: Az „új baloldal” ideológiája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974.
Gustave Massiah: 1968 májusa a nagyvilágban. Eszmélet, 80. sz. 209–226.
Eric Hobsbawm: 1968 májusa. In: Harsányi Iván – Jemnitz János – Székely Gábor (szerk.): A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1984. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983.
Fencsik László (szerk.): Fejlődő országok – haladó eszmék. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976.
11. Ökomozgalmak, újfasiszta mozgalmak
Szabó Máté: Zöldek, alternatívok, környezetvédők: az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája. Gondolat, Budapest, 1985.
Szabó Máté: Politikai ökológia. Szemelvények a nyugati alternatív mozgalmak elméletéről és politikájáról. ELTE, Budapest, 1989.
Héthársi Magdolna: Szélsőjobboldaliság Nyugat-Európában a második világháború után. Zrínyi, Budapest, 1990.
Feitl István (szerk.): Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma. Tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998.
Enzo Santarelli: Fasizmus és újfasizmus. Tanulmányok és a kutatás problémái. Gondolat, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976.
12. Dolgozatírás