Politikai rendszerek, mozgalmak és struktúrák Európában az újkorban

Kurzusleírás:

Európa politikai rendszereinek áttekintése az Istentől kapott jogon alapuló monarchiától a republikánus államelv gyakorlatáig. A forradalmak, az európai nacionalizmusok és a védekező dinasztizmus indukálta politikai struktúrák. A Grande Nation és Európa. A nemzetállamok Európája. A munkásság mozgalmai a primitív lázadástól a hatalom megragadásának gyakorlatáig. Egy európai jelenség: az ipari forradalom és annak messzeható gazdasági, társadalmi és poltika következményei.