Politikai intézmények és struktúrák a 20. században

Tematika

1. A francia köztársasági modell kialakulása
2. Az elnöki rendszer, a francia elnökök
3. Politikai pártok a IV. és V. Köztársaságban
4. Politikai rendszer a francia gyarmatokon (Észak- és Nyugat-Afrika, Indokína)
5. Politikai struktúrák és intézményrendszerek Nagy-Britanniában
6. Politikai struktúrák és intézményrendszerek: Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika I. (1945 előtt)
7. Politikai struktúrák és intézményrendszerek: Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika II. (1945 után)
8. Az Egyesült Államok politikai struktúrái és intézményrendszerei
9. Politikai intézmények és rendszerek a Közel-Keleten (Izrael, arab országok, Irán)
10. Politikai rendszerek és rendszerváltozások Kínában és Japánban
11. A latin-amerikai demokratizálódás folyamata a 20. században
12. Politikai rendszerek a független Afrikában

Irodalom:

Általános művek

Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. 1–2. köt. Osiris, Budapest, 2005.
Kardos József – Simondi Irén: Európai politikai rendszerek. Osiris, Budapest, 2004.

Az 1–4. témakörökhöz

Gazdag Ferenc: Franciaország története 1945–1995. Kossuth, Budapest, 1996. 25–32., 71–94., 157–165., 190–202.
Roger Price: Franciaország története. Maecenas, Budapest, 1994. 187–204.
Ádám Péter: Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei. Corvina, Budapest, 2007.
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. Az újjászületés 1958–1962. Gradus ad Parnassum, Szeged, 2003. 7–31.

Az 5–8. témakörökhöz

Andor László: A thatcherizmus és öröksége. Múltunk, 2002/3–4. 135–161.
Barta Róbert: Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere. Múltunk, 1998/3–4. 226–255.
Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt 1918–1945 között. Múltunk, 2002/3–4. 95–134.
Egedy Gergely: Birodalomból nemzetközösség (1887–1931). Világtörténet, 1985/2. 86–107.
Egedy Gergely: Nagy-Britannia története. XX. század. Aula, Budapest, 1998. 131–142.
Michael Howard – Wm. Roger Louis (szerk.): Oxford világtörténet a 20. században. Budapest, Napvilág, 1998. 359–373.
Ilonszki Gabriella: Westminsteri változatok. Angolszász politikai rendszerek. Aula, Budapest, 1998. 129-242.
Molnár István János: Kanada és a Québec-kérdés. LOGOD, Budapest, 1996. 35–73., 149–176.
Andor László: Amerika évszázada. XX. század. Aula, Budapest, 2002. 241–261.
Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története 1914–1991. Kossuth, Budapest, 2008.

A 9–12. témakörökhöz

John Farndon: Merre tart Irán? Félelmek és tények. HVG Könyvek, Budapest, 2007.
J. Nagy László: Az ummától a nemzetállamig. Az arab országok a 19–20. században. SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Könyvkiadó, Szeged, 2009.
Jordán Gyula: Kína története. Aula, Budapest, 1999.
Ian Buruma: A modern Japán. Európa, Budapest, 2006.
Anderle Ádám: Latin-Amerika története. JATEPress, Szeged, 2010.
J. D. Fage – W. Tordoff: Afrika története. Osiris, Budapest, 2004.