Politikai ideológiák a 20. században

Kurzusleírás:


A szeminárium során a nagy politikai ideológiák fejlődését, átalakulását és elterjedését vesszük sorra. Különös figyelem fordul a nacionalizmus fejlődésére, a "létező szocializmus" formálódására és bukásának elemzésére, az Európa-eszme megjelenésére és megerősödésére, majd megvalósulására. Vizsgálat tárgyai a szélsőjobboldali ideológiák (fasizmus, nácizmus). Ugyancsak nagy hangsúlyt kapnak a vallási töltetű politikai ideológiák (iszlám). A hallgatóknak rendszeresen referátumokat kell készíteniük a megadott témákban. A félévet írásbeli dolgozat zárja.


Tematika:


Alapirodalom:

Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet 1–2. köt. Osiris, Budapest, 2006.
Eric J. Hobsbawm: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 1998.
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Budapest, 1998.
Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20–21. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009.

1. Bevezetés. A politikai ideológia fogalmának meghatározása
Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 127–136.
2. Liberalizmus
Székely Gábor: A liberalizmus világa. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 5–41.
Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság értelme – az értelem szabadsága. Argumentum, Budapest, 2004.
John Gray: Liberalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1996.
Pierre Manent: A liberális gondolat története. Tíz előadás. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994.
Barta Róbert: Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 226–255.
Harsányi Iván: A spanyol liberalizmus történeti útja. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 299–319.
Lévai Csaba: Az amerikai liberalizmus alakváltozásai az amerikai történelemben és történetírásban. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 256–298.
Pankovits József: Liberalizmus olasz környezetben. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 320–343.
Kiss Endre: Liberalizmus 1945 után. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 376–416.
3. Konzervativizmus
Bayer József: A konzervativizmus – erények és korlátok. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 3–33.
Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 95–134.
Jemnitz János: A konzervativizmus történetéről Franciaországban. (A zaklatott és sokféle kihívást hozó 1930-as évek). Múltunk, 2002. 3–4. sz. 72–94.
Bebesi György: A szlavofilektől a nemzeti bolsevizmusig: az orosz politikai konzervativizmus 100 éve. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 298–337.
Pankovits József: A konzervativizmus története Olaszországban. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 265–297.
Harsányi Iván: A spanyol politikai konzervativizmus a XX. században. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 215–264.
Horváth Gyula: A konzervativizmus Latin-Amerikában. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 338–379.
4. Szocializmus
Bayer József: A szocialista tradíció. Bevezetés a folyóirat szocializmusról szóló számához. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 3–20.
Benkes Mihály: Szocializmus Afrikában – afrikai szocializmusok. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 247–275.
Harsányi Iván: Az eurokommunista kísérlet szerepe a szocializmus sorsának alakulásában. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 294–324.
Havas Péter: A demokratikus szocializmus értelmezése a Szocialista Internacionáléban. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 372–405.
Jordán Gyula: A szocializmus kezdetei Kínában. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 205–246.
5. Nacionalizmus
http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=53&k=5
Kántor Zoltán: Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004.
Bretter Zoltán – Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmányok, Pécs, 1995.
Eric J. Hobsbawm: A nacionalizmus kétszáz éve. Maecenas, Budapest, 1997.
John Lukacs: A XX. század és az újkor vége. Európa, Budapest, 1994. 306–362.
Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. L’Harmattan, Budapest, 2006.
Balogh András (szerk.): Nemzet és nacionalizmus. Ázsia, Afrika, Latin-Amerika. Korona, Budapest, 2002.
6. Totalitarizmus
Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Európa, Budapest, 1992.
Alain de Benoist: Kommunizmus és nácizmus. Gondolatok a XX. századi totalitarizmusokról. Európa Authentica, Budapest, 2000.
7. Leninizmus, sztálinizmus
Székely Gábor: Lenin és a szocializmus. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 130–177.
Krausz Tamás: A sztálini szocializmus. Múltunk, 2001. 2–3. sz. 178–204.
François Furet: Egy illúzió múltja. Esszé a 20. század kommunista ideológiájáról. Európa, Budapest, 2000.
8. Anarchizmus
Bozóki András – Sükösd Mihály: Az anarchizmus klasszikusai. Mundus, Budapest, 2009.
Bozóki András – Sükösd Mihály: Anarchizmus. Századvég, Budapest, 1991.
Haskó Katalin: Az anarchizmus értékrendszere. Múltunk, 2000. 4. sz. 3–42.
Vadász Sándor: A francia anarchizmus vázlatos története. Múltunk, 2000. 4. sz. 43–73.
Harsányi Iván: Az anarchizmus Spanyolországban. Múltunk, 2004. 4. sz. 74–101.
Pankovits József: Az anarchizmus olasz változatának történeti kérdéseiről. Múltunk, 2000. 4. sz. 102–123.
Jemnitz János: Anarchisták Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban. Múltunk, 2000. 4. sz. 124–157.
Kiss Endre: A filozófiai anarchizmus történetéhez Németországban. Múltunk, 2000. 4. sz. 158–171.
Sz. Bíró Zoltán: A századelő oroszországi anarchizmusa. Múltunk, 2000. 4. sz. 172–187.
Horváth Gyula: Az anarchizmus Latin-Amerikában. Múltunk, 2000. 4. sz. 188–223.
9. Fasizmus, nácizmus
Ormos Mária: Nácizmus – fasizmus. Magvető, Budapest, 1987.
Ernst Nolte: A fasizmus korszaka. XX. Század Intézet, Budapest, 2003.
Türk Attila: Mi a fasizmus? Anno Kiadó, Budapest, 2008.
Jordán Gyula: A fasizmus kérdéséhez a Kuomintang Kínában. A Kékingesek Társasága. Múltunk, 2004. 2. sz. 82–129.
10. Az Európa-eszme megjelenése és megerősödése
J. Nagy László: Az európai integráció politikai története. JATEPress, Szeged, 2007.
J. Nagy László – Kövér Lajos: Az európai egységeszme dokumentumai a 16. századtól 1945-ig. Gradus ad Parnassum, Szeged, 2000.
Maller Sándor: Az Európa-eszme. A kezdetektől a megvalósulásig. Mundus, Budapest, 2000.
Lénárt Levente: Churchill és az európai gondolat. Marconi Kft, Pomáz, 2005.
11. Iszlámizmus, afrikanizmus, harmadik világ-elméletek
Gilles Kepel: Dzsihád. Európa, Budapest, 2007.
Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. Interpretációk összecsapása, avagy a kölcsönös fenyegetettség mítosza és valósága. Corvina, Budapest, 2004.
Kende István (szerk.): Fejlődő országok – haladó eszmék. Kossuth, Budapest, 1976.
Marton Imre: Eszmék és téveszmék a harmadik világban. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire és Frantz Fanon filozófiai-társadalmi koncepcióinak kritikai elemzése. Kossuth, Budapest, 1969.
Béládi László – Miszlivetz Ferenc (szerk.): Az elmélet fegyvere és a fegyverek kritikája. Ideológusok és filozófusok a harmadik világról. ELTE, Budapest, 1981.
12. Dolgozatírás