Politikai eszmeáramlatok a XIX. sz. második felének Nyugat-Európájában

Kurzusleírás:

A szeminárium elsősorban a pozitivizmus, a tradicionalizmus, a konzervativizmus, és az imperializmus eszmetörténeti vonatkozásait vizsgálja Saint-Simon, Comte, Lammenais, Renan, Herbert Spencer, Darwin, Houston Stewart Chamberlain és Beaconsfield Disraeli tevékenységének és munkásságának a tükrében

Tematika :

1. A pozitivizmus és Saint-Simon


SAINT-SIMON, Claude Henri de: Válogatott írásai, Bp. 1963.
ZSIGMOND László: Claude-Henri de Saint-Simon. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből, Bp. 1977.

REF.:
A saint-simonizmus

2. "A pozitív szellem"


COMTE, Auguste: A pozitív szellem, Bp. 1979.
COMTE, Ágost: Sociálphilosophiai értekezés, Bp. 1901.
ZSIGMOND László: Auguste Comte. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből, Bp. 1984.

REF.:
A comtizmus alapelvei

3. A vallást érő kihívások


ZSIGMOND László (szerk.): Politikai és szociális enciklikák I. Bp. 1970.
GERGELY Jenő: A pápaság története, Bp. 1982. 286-328. l.
HOBSBAWM, Eric: A vallás és a szocialista mozgalmak kibontakozása, Világosság, 1978/12. 729-738. l.
ROBERTS, Martin: Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Bp. 1992. 258-269. l.
PIERRARD, Pierre,: A katolikus egyház története, Újvidék,1987. 213-244. l.

REF.:
Az Egyház és a liberalizmus
Lammenais katolicizmusa

4. A neotradicionalizmus és Renan


RENAN, Ernest: Az apostolok, Bp. 1883.
Uő: Jézus, Békéscsaba, 1921.
Uő: Jézus élete, Bp. 1992.
Uő: Az akropoliszi ima. Zsidó faj, zsidó vallás, Bp. é.n.
BOURDEAU, Jean: A jelenkori gondolkodás mesterei ... Renan, Bp. 1921.

REF.:
A "renanizmus"

5. A neotradicionalizmus alapjai-Taine


TAINE, Hippolyte: A jelenkori Franciaország, Bp. 1881.
BOURDEAU, Jean: i.m. Taine
HALASY Nagy József,: Taine, Bp. 1922.

REF.:
Taine és a Forradalom
A tudomány és tradició Taine munkásságában

6. A politikai darwinizmus-Herbert Spencer


SPENCER, Herbert: Alapvető elvek, Bp. 1909.
Uő: A haladás, Bp. 1919.
BOURDEAU, Jean: i.m. Spencer
COLLINS, F. Howard: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata, Bp. 1903.
PEKÁR Gyula: Darwin és Spencer
SZCZEPANSKI, Jan: A szociológia története, Bp. 1973. 134-164. l.

REF.:
Spencer politika elvei
Darwin munkásságának ismertetése

7. Szociáldarwinizmus-faji szemlélet


CHAMBERLAIN, Houston Stewart: A zsidók megjelenése a nyugati történelemben, Bp. 1944.
LUKÁCS György: Az ész trónfosztása, Bp. 1978. 594-639. l.
SZCZEPANSKI, Jan: i.m. 196-233.

REF.:
A biológiai predesztináció Chamberlain felfogásában

8. A rasszizmustól az antiszemitizmusig


ARENDT, Hannah: A totalitarizmus gyökerei, Bp. 1992. 7-67.; 193-224. l.
LUDASSY Mária: Téveszméink eredete, Bp. 1991. 101-128. l.
RÜRUP, Reinhard: Emancipáció és antiszemitizmus, in. Fejlődés tanulmányok. Zsidókérdés Kelet - és Közép - Európában, Bp. 1985. 37-77. l.

REF.:
Gobineau az emberek közötti egynlőtlenségről

9. A «kiváltságos zsidók»


DISRAELI, Beaconsfield: Conongsby vagy az új nemzedék, Bp. 1880.
DISRAELI, Beaconsfield: A zsidó herceg:
David Alroy: Egy angol miniszterelnök misztikus regénye, Bp GLM Unió Bt 1998.
Peel és Disraeli: A konzervatív identitás kialakítás in: Brit konzervatív gomdolkodók és politika, Századvég, 2005. 49-71.l.
ARENDT, Hannah: i.m. 68-108. l.
BRANDES, György: Lord Beaconsfield Disraeli Benjamin, Bp. 1910.
MAUROIS, André: Disraeli élete, Bp. é.n.
SCRUTON, Roger: A konzervativizmus jelentése, Novissima, 2002

REF.:
Disraeli politikai portréja

10.A Dreyfus-per és ami mögötte van


ARENDT, Hanah: i.m. 109-137. l.
BLUM, Léon: Emlékeim az "Ügy"- ről
HALÁSZ, Nicholas: Dreyfus kapitány, Bp. 1980.

REF.:
A Dreyfus per