Pártok és pártmozgalmak a 20. századi Közel-Keleten

Kurzusleírás:

A kurzus során bemutatásra kerül az iszlám és a politika viszonya. Tárgyaljuk a pártok és politikai mozgalmak megjelenését és megerősödését a térségben. Országonként végigvesszük a legfontosabb politikai pártok történetét, megvizsgáljuk, hogy politikai programjaikban, módszereikben, szervezeti felépítésükben milyen mintákat, modelleket követnek. Megpróbálunk választ találni arra a kérdésre, hogy lehetséges-e demokrácia a Közel-Keleten. A kurzus szóbeli kollokviummal zárul.

Tematika és kötelező irodalom:

1. Bevezető. A politikai párt szerepe az arab országok kormányzásában
Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia. ELTE, Tankönyvkiadó, Bp., 1992. 199–262. o.
Fencsik László (szerk.): A világ politikai pártjai. Kossuth, Bp., 1978. 5–16. o.
2. Az egyiptomi politikai pártok a politikai rendszer szorításában
Fencsik László: i. m. 286–287. o.
Gabriel A. Almond stb. (szerk.): Összehasonlító politológia. Osiris, Bp., 2006. (az Egyiptomról szóló fejezet)
Gazdik Gyula: Társadalmi-politikai küzdelmek, ideológiai áramlatok Egyiptomban a 20. század első felében. Tudományos szocializmus füzetek 95, Bp., 1987.
Gazdik Gyula: Adalékok az egyiptomi kommunista mozgalom történetéhez (1920–1964). in Steinbach Antal – Kopácsy Lívia (szerk.): Politikai pártok és mozgalmak a fejlődő országokban. I. k. ELTE, Bp., 1980. 145–171. o.
3. A szudáni politikai mező megújulása
Fencsik László: i. m. 321–324. o.
Benke József: Az arabok története. Alexandra, Bp. 282-283., 319-322., 420-423. o.
Gérard Prunier: Darfúr: egy népirtás krónikája. Le Monde diplomatique, 2007. március.
4. Izrael arab pártjai kisebbségi helyzetben
Ferwagner Péter Ákos: Az izraeli arab politikai pártok fejlődése 1948-1996. Mediterrán Világ 5. 2008. 43-58. o.
Gazdik Gyula: Az izraeli pártrendszer fejlődésének főbb jellemzői. Külügyi Szemle, 2003. 1. sz.
5. Úttörő libanoni kísérlet és válság
Fencsik László: i. m. 222–226. o.
6. Új elitek a Palesztin Autonóm Területeken
Gazdik Gyula: A palesztin politikai rendszer fejlődésének főbb jellemzői. Kül-Világ, 2004. 4. sz., www.kul-vilag.hu
Gazdik Gyula: A palesztinai iszlámista szervezetek története az 1980-as évek végéig. Kül-Világ, 2007. 2. sz., www.kul-vilag.hu
Ónody György: Palesztina és a palesztinok. Kossuth, Bp., 1976. 86–119. o.
Farouk Dawass: A palesztin társadalmi struktúra Ciszjordániában, a gázai övezetben és a diaszpórában. in Tarbai Gabriella – Meszerics Istvánné (szerk.): A fejlődő országok múltja és jelene II. ELTE, Bp., 1984. 206–239. o.
Ferwagner Péter Ákos – Komár Krisztián: Arafat. Maxim, Szeged, 2003.
7. A politikai pártok korszakának vége Szíriában
Ács Ilona: Politikai küzdelmek Szíriában a függetlenség elnyerésétől (1946) az Egyesült Arab Köztársaság megalakulásáig (1958). in Tarbai Gabriella – Meszerics Istvánné (szerk.): i. m. 182–205. o.
Keresztes Nagy Imre: Az Arab Újjászületés Pártja. in Steinbach Antal – Kopácsy Lívia (szerk.): i. m. 199–224. o.
8. A jordániai politikai színtér
Fencsik László: i. m. 206–207. o.
9. Egypártrendszer Irakban
Fencsik László: i. m. 186–190. o.
Wagner Péter: A diktatúra pillérei Szaddám Huszein alatt. Külügyi Szemle, 2003. 3. sz. http://regi.phd.hu/phd/letoltendok/040527_publ_paly/wagner_peter_cikk.pdf
10. Politikai koalíciók Kuvaitban
P. Szabó József – Horányi B. László: A Perzsa-öböl rejtélye. Zrínyi, Bp., 1983. 3–11. o.
11. Politikai élet az Arab-félszigeten
P. Szabó József – Horányi B. László: i. m. 12–147. o.
Keresztes Nagy Imre: Az Arab-félsziget országai a II. világháború után. in Steinbach Antal – Kopácsy Lívia (szerk.): i. m. 167–181. o.
12. A politikai élet újjáéledése a jemeni belháborúk után
Fencsik László: i. m. 204–205. o.

Általános irodalom

J. Nagy László: Az arab országok története a XIX–XX. században. Eötvös, Bp., 1997.
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913–2003. JATEPress, Szeged, 2004.