Oroszország és Lengyelország története a XV-XIX. században
A szeminárium tematikája két részre osztható: az orosz központosítás és abszolutizmus folyamatának bemutatására és a lengyel „nemesi köztársaság” történetének végigkövetésére. A hallgatók magyar és idegen nyelvű/ orosz, ukrán, angol, német, francia/ szakirodalomra támaszkodva dolgozzák fel komparatív módon a két állam történetének meghatározó jelentőségű korszakait.