Nyugat-Európa és a Mediterráneum története az újkorban (18-19.sz)

Kurzusleírás:

A spanyol örökösödési háború és annak következményei. Az öthatalmi egyensúlyt kereső Európa politikai térképének változásai a paktumok, az osztozkodások és a feldarabolások tükrében. A modernizáció XVIII. századi lehetőségei és korlátai. A diplomáciai forradalom. A felvilágosodás, a francia Európa és a kozmoplitizmus. A Forradalom (1789-1799), I. Napóleon uralma. A kongresszusi rendszer a romantika és a nemzetek és a dinasztiák Európája. A keleti kérdés, a Mediterráneum és a Nyugat viszonya a misszióktól a gyarmatosításig. A „túlfűtött” nacionalizmusok kora, út az első világháború felé.