Kövér Lajos PhD., tanszékvezető egyetemi docens

Munkahelyi cím és elérhetőség:

SZTE BTK, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. emelet
e-mail: koverla@primus.arts.u-szeged.hu
telefon: (36-62) 544-662
fogadóóra: hétfő 8’30-10 óra, kedd 9’30-11’00 óra, csütörtök 9’30-11 óra

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

 • 1974-1979: egyetemei tanulmányok, JATE BTK, magyar-történelem szak
 • 1981: egyetemi doktori értekezés
 • 1998-2002: SZTE BTK Tanulmányi Bizottságának elnöke
 • 2002 óta: Történelem továbbképzés, kiegészítő (2 éves), másoddiplomás levelező szak vezetője
 • 2003: Ph.D.
 • 2006-tól: az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék egyetemi docense

Tagság:

 • 1995-től: tagja a francia Tudós Társaság Modernkori Szekciójának (C. T. H. S Sociétés Savantes - Section d'Histoire Moderne et Contamporaine. Révolution française)
 • 2004-től: tagja az MTA keretében működő Magyar XVIII. század Társaságnak

Fontosabb munkái:

 • Az európai egységeszme dokumentumai a XVI. századtól 1945-ig szerk J. Nagy László-Kövér Lajos, Gradus ad Parnassum, Szeged, 2000, 173 pp.
 • Kossuth et Napoléon III, Paris, Bulletin de l’Académie du Second Empire, 1993, No 11.
 • XVI. Lajos és Franciaország, AETAS, 1994/2 75-101.
 • Turgot politikai pályálya, AETAS, 1994/4, 107-132.
 • Soldats, colons et voyageurs français en Hongrie au XVIIIe siècle, Cahiers d’études hongroises, 9/1997-1998, 159-194.
 • La réception de la Hongrie d’après Bruzen de la Martinière
  in : PAYET, Marie-TÓTH Ferenc (szerk.: ) Mille ans de contact, Relations franco-hongroises de l’ an mil à nos jours, Szombathely, 2001, 205-212.
 • A XVIII. századi francia szótárirodalom magyarságképének bibliográfiája, Acta Historica, Szeged, 2005, 46-65.
 • Trieste au 18e siècle: Porte méditerranéenne du Royaum de Hongrie, Chronica, 2005. 108-115.

Oktatói tevékenység:

 • A XVI-XIX. századi Nyugat-Európa, illetve ugyanezen időszakban Franciaországának története

Kutatási területe:

 • Az ancien régime Franciaországa, a franciák magyarságképe XVI-XIX. században