Kökény Andrea PhD., adjunktus

Munkahelyi cím és elérhetőség:


SZTE BTK, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. emelet
e-mail: akokeny@freemail.hu
telefon (36-62) 544-825
fogadóóra: kedd 10-12 óra

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

 • 1987-1993: József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem-angol szak
 • 1993-1994: a József Attila Tudományegyetem Angol Tanszékének egy éves ösztöndíja, University of Oregon, Eugene, OR
 • 1994-től: középiskolai tanár, Deák Ferenc Gimnázium, Szeged
 • 1994-1997: óraadó a JATE Angol Tanszékén
 • 1997-2000: József Attila Tudományegyetem, Szeged, A Nyugat-Mediterránium és a hispán világ, Ph.D. program
 • 2001-2002: egy éves Fullbright kutatói ösztöndíj-Clements Center for Southwest Studies, Southern Methodist University, Dallas, TX
 • 2005: a történettudomány doktora PhD.
 • 2006-tól: SZTE Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék oktatója

Publikációk

 • Békeszerződés Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között, (1783. szeptember 3.), ford. és sajtó alá rend., DOCUMENTA HISTORICA 12., JATE Press, Szeged, 1993.
 • Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között (1848. február 2.), ford. és sajtó alá rend., DOCUMENTA HISTORICA 52., JATE Press, Szeged, 2001.
 • Travellers and Settlers in Mexican Texas, Acta Hispanica VII., Szeged, 2002.
 • The Changing Identity of Anglo-Americans in Texas, 1836-1845, Acta Hispanica VIII., Szeged, 2003.
 • The Impact of Changing Borders in Texas, in Borders, Nations, Contacts; Cultures in Europe and the Americas, Contributions of an International Symposion of the Universities of Brno, Halle, and Szeged, March, 2001, Szeged, 2003.
 • The Construction of Anglo-American Identity in the Republic of Texas, as Reflected in the Telegraph and Texas Register, Journal of the Southwest, Vol. 46, Number 2, The Southwest Center University of Arizona, Tucson, Summer, 2004.
 • Texas és az angol-amerikaiak identitásának
  jellegzetességei, Acta Historica, CXXVI, Hungaria, Szeged, 2007.
 • Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845, Bölcsészműhely 2007,JATE Press, Szeged, 2008.

Oktatói tevékenység:

 • Az USA története a gyarmati kortól az I. világháborúig
 • Anglia 16-18. századi története

Kutatási terület:

 • Az első amerikai telepesek története és identitásuk változása Új Angliában,
  az Oregon Trail mentén és az USA délnyugati határvidékén, különös tekintettel Texasra.

Szakdolgozati témák:

 • Az Amerikai Egyesült Államok története a gyarmati kortól az első világháborúig
 • Anglia újkori története