J. Nagy László DSc., egyetemi tanár

Munkahelyi cím és elérhetőség:

SZTE BTK, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. emelet
e-mail: jnagy@hist.u-szeged.hu
telefon: (36-62) 544-805
fogadóóra: csütörtök 10-12 óra

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

 • 1963-68 egyetemi tanulmányok JATE BTK történelem-francia szak
 • 1973-77 lektor Université Jean Moulin, Lyon
 • 1980 történelemtudományok kandiátusa
 • 1992 történelemtudományok doktora
 • 1994 tanszékvezető, Jean Monnet professzor
 • 1994-97 BTK dékánhelyettes
 • 1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1997-2002 JATE (SZTE) Európai-tanulmányok Központ vezetője
 • 1999 MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottság alelnöke
 • 2000-2003 SZTE BTK Történeti Intézet vezetője
 • 2002 és 2004 vendégtanár, Université d’Angers
 • 2004-SZTE Történelemtudományi Doktori Program vezetője

Tagság:

 • Société Internationale des Historiens de la Méditerranée
 • Fondation Charles de Gaulle Conseil scientifique
 • European Community Association
 • Central European for Canadian Studies

Kutatási terület: :

 • az arab-iszlám Mediterráneum története a 19-20. században (különös tekintettel a Maghreb országokra)
 • az Európai Unió és a mediterrán térség

Publikációk:

  1./ La naissance et le développement du mouvement de libération nationale en Algérie /1919-1947/. Akadémiai Kiadó 1989. Studia Historica 190. 171. p.
  2./ A nemzeti mozgalom ideológiai és szervezeti fejlődése Algériában a két világháború között. In: A változó harmadik világ /Szerk.: Dobozi István, Láng László/ Budapest MTA Világgazdasági Kutató Intézet 1985. /Tanulmányok a fejlődő országokról 117./ 439¬456.p.
  3./ Ferhat Abbas et le pouvoir colonial 1936-1946. In Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant le période moderne et contemporaine. Université de Tunis 1992. 149-169. p.
  4./ A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa és a Maghreb országok kommunista mozgalma. In: A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa. /Szerk.: Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor/ Kossuth Könyvkiadó 1985. 183-187. p.
  5./ Opinion publique en Hongrie et la guerre de libération nationale du peuple algérien. In Le retentissement de la révolution algérienne. EMAL-GAM Alger-Bruxelles 1985. 262¬267. p.
  6./ Les milieux politico-économiques hongrois et la guerre italo-turque 1911/12. In Gli interscambi culturali e socio-economici fra l'Africa settentrionale e l'Europa mediterranea. Istituto Universitario Orientale. Napoli, 1986. 719-725. p.
  7./ A modernizációs kísérlet kudarca és a francia protektorátus kialakulása Tunéziában. In Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. JATE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, 1986. 239-249. p.
  8./ De Gaulle hatalomra jutása és a francia munkásmozgalom. In A nemzetközi munkásmozgalom történetéből Évkönyv /NMTE/ 1983. /Szerk.: Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor/ Kossuth Könyvkiadó 1986. 212-219. p.
  9./ Algéria függetlenné válásának visszhangja. NMTE 1987. 148-153. p. 10./ Il Giornale /1939/. NMTE 1989. 152-154. p.
  11./ Iszlám és társadalmi haladás. In: Szakadék. Előadások a harmadik világról. /Szerk.: Anderle Ádám/ Szeged 1986. 205-212. p.
  12./ Islam y desarrollo social. In Abismo. Consejo Hungaro de la Paz. Budapest 1987. 127-133. p.
  13./ A kommunista mozgalom története Algériában 1920-1946. Tud. szoc. fizetek 63. MÜM M-L Oktatási Főosztály 1982. 68. p.
  14./ Az algériai FLN megalakulása és tevékenysége a felszabadító háború idején. In Politikai pártok és mozgalmak a fejlődő országokban 1. k. /Szerk.: Steinbach Antal/ TITI Budapest 1980. 173-197. p.
  15./ Az ültetvényes gazdálkodás eredményeiről és problémáiról Haiti francia gyarmaton a XVIII. században. Agrártörténeti Szemle, 1974. 1-2. sz. 202-212. p.
  16./ A nem-kapitalista út kialakulásának és fejlődésének problémája Algériában. Tájékoztató MÜM M-L Oktatási Főosztály 1973. 3.sz. 7-19. p.
  17./ A francia munkásmozgalom és az algériai nemzeti mozgalom kapcsolatáról a két világháború között. Acta Univ. Szegediensis Sectio Scientiae Socialismi /Acta/ T.XIII. Szeged, 1974. 3-17. p.
  18./ Az algériai háború és a kommunista-szocialista együttműködés lehetősége az 1956. januári választások után. Acta 1975. 3-17. p.
  19./ A nemzeti felszabadító mozgalom problémái Algériában 1942-1947. Acta 1978. 3-16. p.
  20./ Az öntudatra ébredés kezdete: antikolonialista politikai erők Algériában az 1920-as években. Acta 1980. 85-111. p.
  21./ Az iszlám szerepe Algéria nemzeti ébredésében. Világosság, 1980. 10. sz. 662-664. p.
  22./ La guerre italo-turque en Tripolitaine vue par la presse hongroise. Revue d'histoire maghrébine, 23-24. sz. /1981/ 243-249. p.
  23./ Az antiimperialista egységfront Algériában /1935-1939/. Párttörténeti Közlemények 1980. 4. sz. 109-131. p.
  24./ Formirovanije i gyejatyelnoszty kommuniszticseszkovo dvizsenyija v Alzsire v 1920 godi. Acta, 1981. 87-98. p.
  25./ Az FLN megalakulása és harca Algéria függetlenségéért. Tájékoztató 1981. 6. sz. 129-153. p.
  26./ A kommunista mozgalom és a nemzeti felszabadító mozgalom kapcsolata Algériában /1943-1947/. Párttörténeti Közlemények 1982. 2. sz. 145-170. p.
  27./ Gazdaság és társadalom a gyarmati Algériában. Századok, 1982. 2. sz. 301-323. p. 28./ Les activités communistes en Algérie sous le régime de Vichy. Cahiers d'histoire , 1982. 11. sz. 87-103. p.
  29./ Le Komintern et le Maghreb. Revue tunisienne des sciences sociales, 1983. 72-107. p.
  30./ Image du Maghreb en Hongrie au temps de la prise d'Alger d'après la presse contemporaine. Revue d'histoire maghrébine, 31-33. sz. /1983/ 321-324. p.
  31./ Spanyolország és Észak-Afrika a 16. században. Acta Historica, Szeged 1983. 43-54. p.
  32./ A Kommunista Internacinálé és a Maghreb országok. Acta, 1984. 27-32. p.
  33./ Le Maghreb vu en Hongrie au temps de la prise d'Alger. In Les provinces arabes et leurs sources documentaires à l'époque ottomane. /Szerk.: Abdeljelil Temimi/ Tunis 1984. 321-325. p.
  34./ Abd el Kader. Világtörténet, 1984. 2. sz. 102-117. p.
  35./ A kommunista mozgalom kialakulása és tevékenységének első évei Tunéziában 1920-1925. Tájékoztató,1983. 5. sz. 43-61. p.
  36./ Insurrection dans le Constantinois, mai 1945. Acta, 1984. 17-25. p. 37./ Spanyolország és Marokkó. Világtörténet,1985. 3. sz. 61-69. p.
  38./ A közel-keleti kommunista pártok részvétele a KI VII. kongresszusán. Tájékoztató, 1985. 6. sz. 70-89. p.
  39./ Einige Probleme der geselschaftlichen Eutwicklung in Algerien. Acta, 1985. 23-29. p.
  40./ Un livre hongrois publié au moment de la prise d'Alger. Revue d'histoire maghrébine, 41-42. sz. /1986/ 167-169. p.
  41./ A francia népfront és a gyarmatok /1936-1938/. Párttörténeti Közlemények, 1986. 4. sz. 106-121. p.
  42./ Az algériai nemzeti felszabadító hadsereg politikai szerepvállalása az 1960-as években. Acta, 1987. 119-132. p.
  43./ L'évolution idéologique et organisationelle du mouvement national en Algérie. Mediterrán Tanulmányok I. JATE Szeged, 1987. 83-93. p.
  44./ Les événements des années 1881-1882 en Tunisie et en Egypte vus par la presse hongroise. Arab Historical Review for Ottoman Studies, 1990. 1-2. sz. 135-141. p.
  45./ A marokkói rif háború visszhangja a francia és a spanyol munkásmozgalomban /1921-26/. Múltunk, 1989. 3-4. sz 186-207. p. /társszerző/
  46./ A kommunista mozgalom története az arab országokban. Dokumentumok 1919-1939. JATE Szeged, 1986. 277. p.
  47./ Iszlám és politika. JATE Szeged 1989. 99. p.(Islam et politique. En hongrois)
  48./ Szöveggyüjtemény a politológia oktatásához. JATE Szeged, 1989. 568. p. /társszerző/
  49. Mit kell tudni Algériáról? Kossuth Könyvkiadó 1987. 138. p.(Algérie. Que sais-je? En hongrois)
  50./ Ignác Goldziher /1850-1921/. Islam. Storia e civilta. 1984. 9. sz. 96-101. p.
  51./ A Maghreb-országok a második világháború idején /1939-1944/. Világtörténet, 1991. ősz-tél. 59-70. p.
  52./ Ein Aufstandsplan in Spanisch Marokko. Tranvia,/ Berlin/ 1992. 26. sz.57-59. p. 53./Nemzeti kérdés és szociális küzdelem: nacionalisták és kommunisták a Maghreb-országokban 1943-1944. NMTE 1993. 106-113. p.
  54./ Liberté /1943-1955/. NMTE 1993. 224-227. p.
  55./ Louis Althusser /1918-1990/. NMTE 1993. 275-279. p.
  56./ La Tunisie sous l'occupation allemande. Acta Historica,T. XCV. Szeged, 1992. 35¬-43. p.
  57./ A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria harminc éve. Múltunk, 1993. 2-3. sz. 131-149. p.
  58./ Le mouvement national algérien au temps de la guerre froide: les idées de Ferhat Abbas. Cahiers d'histoire, 50. sz. /1993/ 99-109. p.
  59./ Mouvement national algérien de multipartisme sous la pression de la légalité coloniale. Mediterrán Tanulmányok IV. JATE Szeged, 1991. 17-35. p.
  60./ Az Iraki Ellenzéki Erők közleménye 1990 december. NMTE, 1991. 119-121. p.
  61./ Les partis politiques dans le mouvement national: les cas de l'Algérie et de la Tunisie. Cahiers de la Méditerranée, 1990. 41. sz. 77-88. p.
  62./ Rola islamu w rozwoju spoleczno-politycznym panstw arabskich. Acta Universitas Lodziensisi, Politologia 22. 1991. 9-20.p.
  63./ Kereskedelem és pénzgazdálkodás európai pénzekkel Tunéziában a 18-19. században. In: A numizmatika és a társtudományok (Szerkesztő: Nagy Ádám) Szeged, 1994.
  64. Az arab országok története 1913-1974. JATEPress 1994. (Histoire des pays arabes en hongrois)
  65./ La turcophilie en Hongrie au temps des crises d'Orient. Oriente Moderno /Róma/, 1992. nos. 7-12. 21-25.p.
  66./ La Tunisie et l'environnement international /1951-52/. In: La Tunisie en 1951-52. 101¬111. p. Université de Tunis, Tunis 1994.
  67./ Engels és Algéria. NMTE 1995. 14-16. p.
  68./ A Francia Szocialista Párt XVIII. kongresszusa. NMTE 1995. 57-59. p. 69./ Charles Tillon. (életrajz) NMTE 1995. 301-304. p.
  70./ The Moroccon National Movement Forming around the Sultan (1946-1952). Acta Historica CI. Szeged, 1995. 51-59. p.
  71./ Hongrie, Turquie et Méditerranée dans les XVI-XVIIe siccles: les Hongrois en la Méditerranée. Etudes sur la région méditerranéenne/Mediterrán Tanulmányok VI. Szeged, 1995.(Szerk.: J. Nagy László) 29-35. p.
  72./ A Forradalom az Antillákon. (Haiti 1789-1794) In Francia eszmék. Tanulmányok a francia forradalomról. Szeged, 1995. (Szerk.: J. Nagy László , Szász Géza) 43-54. p.
  73./ A francia népfront (recenzió) Világtörténet, 1995.
  74/ A Mediterráneum és az európai integrációs folyamat (Adalékok a történelmi háttérhez) In: A Mediterráneum és az európai integráció. Szeged, 1995. 5-25. p. (Szerk.: J. Nagy László)
  75./ Europe Centrale et la Méditerranée: aires régionales de dé/récomposition. In Aire régionale Méditerranée, 1995. 3. sz.
  76.1 A Maghreb országok felszabadulása 1919-1956.(L’indépendance des pays maghrébins . en hongrois) Szeged, 1995. 229. .
  77./ Haussmannisme, hygiénisme, pouvoirs municipaux et centraux en Hongrie, la reconstruction de Szeged /fin XIXe siècle/. in Le social dans la ville en France et en Europe 1750-1914. /Szerk.: Jacques-Guy Petit et Yannick Marec/ Paris, les Éditions ouvričres 1996. 325-333. old.
  78./ A kommunisták és Észak-Afrika az 1920-as évek elején. N.M.T.E. 1997. 13-18. p.
  79./ Algéria a háború végén. N.M.T.E. 1997. 70-75. p.
  80./ Hongrie, Turquie et Méditerranée dans les siccles XVI-XVII: les Hongrois en Méditerranée. In Rapporti Genova - Mediterraneo - Atlantico nell'etá moderna. Szerk.: Raffaele Belvederi. Communa di Genova, Genova 1996. 481-491.
  81. Az arab országok története a XIX--XX. században. Budapest, Eötvös József Könyvkiadót 1997. 180. (histoire des pays arabes aux XIX-XX ss en hongrois)
  82./ Déli partnerség – keleti kibővülés. In Útban az Európai Unió felé. Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány. Szeged 1998. (Szerk.: Karikó Sándor) 72-78. P
  83/ Cultiver la Méditerranée. Etudes sur la région méditerranéenne/Mediterrán Tanulmányok VII, Szeged 1997. 5-13. p.
  84/ Magyar származású kormányzó Algírban 1580-1582. Világtörténet, 1998 tavasz-nyár 45-50. p.
  85./ Európa-ismeretek. JGYF Kiadó 1998. Szeged 69. p.
  86./ Európa tanulmányok a József Attila Tudományegyetemen. Felsőoktatási Szemle, 1998.8.sz. 23 old.
  87./ Az európai integráció politikai története. Gradus ad Parnassum Könyvkiadó Szeged, 1999. 126. p.(2. Bővített kiadás 2002) (Histoire de la construction européenne. En hongrois) 2eme édition revue et augmentée)
  88./ Les cadres géopolitiques de l'Union européenne. In Will the East meet or confront the South. International Conference Budapest, 5-6 December, 1997. Hungarian Institute of International Affairs Budapest 1998. 117-127.
  89./ Köztársaságpárti felkelés terve Spanyol-Marokkóban 1936-ban. Mediterrán Tanulmányok IX. Szeged 1999. (Szerk.: J. Nagy László) 23-27.
  90./ Le bloc socialiste et la décolonisation en Méditerranée. In.: L'Europe et la Méditerranée. (Ed.: Gilbert Meynier et Maurizio Russo) L'Harmattan Paris 1999. 155¬-166.
  91./ L'attitude des pays communistes (Hongrie) et les relations entre la Tunisie et la France de l952 à 1962. in: Histoire orale et relations tuniso-françaises de 1945 à 1962 la parole aux témoins. Université de Tunis 1998. 120-131.
  92./ A Páneurópa mozgalom magyarországi fogadtatása. Valóság, 1999. 7. sz. 65-70.
  93./ Francia gondolkodók képe a 18. században. in A modern politikai gondolkodás kezdetei, Szeged (Szerk.: Kukovecz György) 1999. 37-42.
  94./ A déli hatalmak: Franciaország és Olaszország. In Európa régi-új régiója: a Mediterráneum Budapest 1999. 29-35.
  95./ Débuts du communisme en Algérie et en Tunisie: contribution à l'histoire des activités politiques de Charles-André Julien. Hespéris Tamuda 1997. Vol. XXXV. Fascicule 1. 147-152.
  96./ Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban. Múltunk, 1998. 502-504. (recenzió)
  97./ Un gouverneur d'origine hongroise à Alger 1580-1582. Acta Orientalia vol. 52 (1999) 277-282.
  98./ La Méditerrannée vue de l 'Europe Centrale. Université de Szeged, Szeged 2000. 173.
  99./ Ujrakezdés. De Gaulle kiadatlan emlékirataiból.Rubicon, 2000. 1-2 sz. Melléklet I-V.
  100./ "A nemzeti függetlenség és a béke hangja". A Magyar Rádió arab nyelvű adása (1954. május – 1955. október.) In: Magyarország A (NAGY)HATALMAK erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. University Press, Pécs 2000. 301-305.
  101./ Hungarian Acceptance of the Pan-European Movement. Európa-Füzetek/Cahiers européens de Szeged 2000.1. 7-15.o.
  102/ Az erurópai egységeszme dokumentumai a XVI. századtól 1945-ig. Gradus ad Parnassum, Szeged 2000. 173. (Szerk. és Előszó)
  103/ Jean Monnet: A Schuman-nyilatkozat és születése (Szerk. és Bevezető) Gradus ad Parnassum, Szeged 2000. 24. o.
  104./ Les relations franco-hongroise à l'heure de la candidature de la Hongrie à l'Union européenne. Európa Füzetek/Cahiers européens de Szeged 2001. II. 31-35.
  105./ Jacques Duclos és az algériai háború. N.M.T. E. 2001.
  106./ La centralité de la Méditerranée du XVIs - XX s: perte et survivances. Aire régionale Méditerranée, UNESCO 2001. 27-35.
  107./ Jean Monnet (1888-1979). Valóság, 2002. 8. Sz. 52-59. old.
  108./ Magyarország és az algériai háború: Ferhat Abbasz budapesti látogatása. Világtörténet, 2002 tavasz-nyár. 80-87. old.
  109/ Nyitott Európa – szociális Európa. In Eredmények és kihívások. Európa-tanulmányi Központok első három éve. Összegző konferencia. Szerk: Kardos Anita és Szentes Dorottya. Tempus Közalapítvány. Budapest 2002. 61-63. old.
  110./ Az európai integráció szellemi-politikai története és intézményei (Társszerző: Szénási Éva) In Gazdasági-szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. Szerk.: Gergó Zsuzsanna, Szilágyi István. Veszprémi Egyetem Társadalomtudományi és Európa-tanulmányok Tanszék. Veszprém 2002. 17-39. old.
  111./ L’Egypte dans les relations extérieures de la Hongrie 1947-1957. Chronica, 2002. 2. sz.
  112./ Európa és a Mediterráneum. Limes, 2002. 4. Sz. 19-34. old.
  113./ Az arab országok a magyar külkapcsolatokban. Külügyi Szemle, 2003. 1. sz. 114-140.
  114./ Les relations franco-hongroises à l’époque de la guerre d’Algérie (1954-1962). Revue d’histoire diplomatique, 2003. 1. sz. 3-12. old.
  115./ The Questions of the Mediterranean Security Problems, Results and perspectives. In: On the Challanges of the 21st Century.(Edited by András Balogh – Gyöngyvér Szabó Hervai) Kodolányi University College, 2003. 79-87.
  116./ Az algériai háború kezdete és a kommunisták NMTÉ 2004, 201-205.
  117./ Fehérek közt egy európai (Európai polgárnak lenni) Szeged, 2003. 8. sz. 66-67.
  118./ Prisonniers protestants hongrois sur les galères de Naples et leur redemption (1675 – 1676). Cahiers de la Méditerranée, 65. sz. (2002. december) 69-75.
  119/ Magyarország és az arab térség az 1950-es években, az egyiptomi kapcsolat. Szeged, 2003. november, 17-21.
  120./ Le bloc des pays communistes et la récomposition géopolitique du Proche-Orient arabe dans les années 1950, d’après des archives officielles hongroises. Chronos. Revue d’histoire de l’Université de Balamand , (Libanon) 10. Sz. (2004) 145-164.
  121./ L’affaire de l’émission en langue arabe de la Radio Budapest. Revue d’histoire maghrébine, nr. 116. (2004) 169-173.
  122/ A szocialista országok és a dekolonizációs folyamat Algériában 1954-1965. Múltunk, 2004. 2. sz. 130-155.
  123/ Le Manifeste du peuple algérien. Document fondamental du nationalisme algérien. Chronica, 2004. Vol. 4. 99-107.
  124/ Az arab országok története. /Társszerző/ JATEPress, 2004.
  125/ Il problema di Cipro e l’allargamento a Est dell’Unione Europea. Cooperazione Mediterranea, 2003. 1-2. sz. 32-39.
  126/ A diplomáciai kapcsolatok felvételének története Kanada és Magyarország között 1947-1964. Acta Historica, T. CXX.Szeged 2005. 9-30.
  127./ Szuez – Budapest 1956. Világtörténet, 2005 tavasz – nyár, 98-104.
  128/ Az Algériai Kommunista Párt központi bizottságának 1956. júniusi levele a Nemzeti Felszabadítási Front vezetőségéhez. N.M.T.É., 2006. 291-295.
  129/ Kraszucki, Henri (1924-2003) N.M.T.É., 2006. 375-377.
  130/ Rol Tanguy, Henri (1908 – 2002) N.M.T.É., 2006., 385-389.
  131/ Gli Ungheresi e il Mediterraneo. Periferia, Roma 2005. 208. o.
  132/ Algérie maghrébine, Algérie euroméditerranéenne. In Algérie, Maghreb Le Pari méditerranéen (Dir. Abdi Nourredine) Paris Méditerranée – Institut du Monde Arabe Paris 2005. 125-141.
  133/ Magyarország és az arab térség (1955-1957) Századok, 2006. 5. sz. 1149-1162.
  134) L’histoire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Canada et la Hongrie, 1947-1964. CE (Centrale European) Journal of Canadian Studies. Vol. 5.(2006) 77-90.
  135) Magyarország és az arab térség. JATEPress, 2006. 159.
  136) Les femmes dans la diplomatie de la Hongrie du XXe siècle. (társszerző) In Femmes et relations internationales (Éds. Jean-Marc Delaunay et Yves Denéchère) Presse Sorbonne Nouvelle, Paris 2006. 75-85.
  137) La rivoluzione ungherese del 1956 e la coeva stampa araba. Budapest-Suez 1956. In La rivoluzione ungherese del ’56, ovvero il trionfo di una sconfitta.(a cura di Gizella Németh e Adriano Papo) Edizione della Laguna 2006. 69-77.
  138) Napóleon Egyiptomban: civilizációs küldetés? In Boneparte Napóleon koronája és üzenete (Szerk.: Kövér Lajos) JATEPress Szeged 2007. 41-47.
  139) L’affaire de Hongrie et la question algérienne à l’ONU. In La crise des empires Suez – Budapest 1956. (Szerk.: J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos) JATEPress Szeged, 2007. 7-13.
  140) Magyarország és a hatnapos háború. Le Monde diplomatique (magyar kiadás) 2007. július
  141) Az euromediterrán partnerség. Grotius.hu
  142) Az algériai háború és a magyar ügy az ENSZ-ben. Mediterrán Világ, 4. sz. (2007)
  143) Az euromediterrán partnerség, Acta Historica Tomus CXXVI. Szeged 2007.127-137.
  144) Marx Algírban 1883. N.M.T.É. 2008. 56-61.
  145) Magyarország és hatnapos háború. Mediterrán Világ. 5. sz. (2008) 145-157.
  146) Pour une histoire franco-algéienne (Ed.: Frédéric Abécassis et Gilbert Meynier)
  La Découverte, Paris 2008. 111-114.
  147) A nagy visszatérés. Le Monde diplomatique, (magyar kiadás) 2008. május
  148) La Turquie et l’Union européenne, une candidature contestée In La prise de Constantinople. L’événement, sa portée et ses échos (1453-2003). (szerk.: Mohamed Tahar Mansouri) Tunis, C.E.R.E.S. 2008. 115-121.
  149) La guerre italo-turque en Tripolitaine (1911-1912) et la Hongrie. Africa, 2008. 2. sz. 325-331.
  150) Maurice Kriegel-Valrimont (1914-2006). N.M.T.É. 2009. 266-268.
  151) Az algériai nemzeti felszabadító háború történetéhez: az antikolonialista erők szervezeti egységének megvalósulása In Az identitás régi és új koordinátái . Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus, Szeged-Budapest 2008. 208-219.
  152) Ferhat Abbász – a mindig túlhaladott demokrata? Mediterrán Világ, 8. sz. (2008) 29-33.
  153) La guerre de libération nationale algérienne et les pays de l’Est: le cas de la Hongrie.
  Konferencia előadás: Internet: W3.ens-Ish.fr/colloques/france-algérie/
  154) Az ummától a nemzetállamig. JGYTF Kiadó 2009.
  155) Lucie Aubrac (1912-2007) N.M.T.É. 2010. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány Budapest, Magyar Lajos Alapítvány 2009. 304-306.
  156) Aimée Césaire (1913-2008) N.M.T.É. 2010. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány 2009. 306-308.
  157) Jean Suret-Canale (1921-2007) N.M.T.É. 2010. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány, 2009. 318-320.
  158) A francia kommunisták és az algériai háború: a kivételes hatalom megszavazása (1956 március) in Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára. (Szer.: J. Nagy László – Varga Beáta – Ferewagner Péter Ákos) JATEPress Szeged 2009. 109-117.
  159) „Al mare Ungheresi”. Contributo alla storia degli interessi commerciali dell’Ungheria all’epoca della Monarchia Austro-Ungarica. In Quanderni Vergeriani. Anno V. n. 5 – 2009. 71-77.
  160) Az arab egység és a kommunisták (1958-1961). In Az átmenet egyensúlya. Szilágyi István 60. éves.(Szerk.: Ferwagner Péter Ákos – Kalmár Zoltán) Áron Kiadó Budapest 2010. 232-239.
  161) Az Európai Unió és az arab országok. Európai Tükör, 2010. 9. sz. 61-65.
  162) Az algériai háború 1954-1962. Universitas Szeged Kiadó 2010.

Szakdolgozati témák

 • Az arab nacionalizmus, az arab országok, az arab térség története a 20. században (különösen 1945 után és főként Algéria, Tunézia, Marokkó, Szíria, Irak, Egyiptom és a palesztin nemzeti mozgalom) valamint Magyarország és az arab térség 1945-től napjainkig.
 • Franciaország története a 20. században, különösen 1945 után: a gyarmati kérdés (háborúk) és a francia pártok , a gaullizmus, de Gaulle politikai tevékenysége, magyar-francia kapcsolatok az 1960-as évektől.
 • Magyarország és Európai Közösség az 1970-es, 1980-as években.

Feltételek: egy idegen nyelv ismerete, levéltári munka

Dr. NAGY László
Professeur d’histoire contemporaine
Université de Szeged (Hongrie)
H-6722 Szeged
Egyetem u. 2.
E-mail: jnagy@hist.u-szeged.hu

1968 – Diplôme de professeur d’histoire et de français à l’Université de Szeged, à partir de cette date enseignant à cette même Université
1973 – 1977 – lecteur de Hongrois à l’Université Jean Moulin (Lyon III)
1992 – docteur ès sciences historiques (thèse d’Etat, docteur de l’Académie des Sciences de Hongrie)
1993 – professeur titulaire d’histoire contemporaine
lancement du programme d’enseignement de spécialisation Histoire de la Méditerranée
1994 – directeur du Département d’Histoire moderne et contemporaine
1994 – Professeur Jean Monnet (Introduction du cours Histoire de la construction européenne au programme d’enseignement de la Faculté des Lettres de l’Université de Szeged)
1995 – Lancement du programme d’enseignement de spécialisation „Études européennes”
1994 – 1997 – vice-doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Szeged
1997 – Professeur Széchenyi (distinction nationale)
1997 – Fondateur et directeur du Département d’Histoire moderne et d’Études méditerranéennes
1997 – 2002 – Fondateur et Directeur du Centre d’Études européennes de l’Université de Szeged
1997 – 2000 – Membre de la Commission doctorale de l’Université de Szeged
2000 – 2003 – Directeur de l’Institut d’Histoire de l’Université de Szeged
2002 mars-avril et 2004 mars- avril professeur invité à l’Université d’Angers (cours sur La construction européenne et les pays de l’Est)
2004 – Directeur de l’école doctorale ’Histoire’ de l’Université de Szeged
2008 – professeur invité à l’Institut d’Études Politiques de Paris

1993-1996 – Président de la Commission régionale des Sciences historiques et Filosophiques de l’Académie des Sciences de Hongrie
1995 – membre de l’European Community Studies Associations
1997 – fondateur et membre du Comité directeur de la Société Internationale des Historiens de la Méditerranée
1999 – vice-président de la Commission d’Études internationales de l’Acadélmie des Sciences de Hongrie
2005 – membre correspondant du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle
2006 – membre du Central European Association for Canadian Studies
2008 – Membre du Conseil scientifique du Centre universitaire d’études Euro-Méditerranéennes

1987, 1992, 1996, 1999, 2001 et 2006 organise des colloques internationaux à Szeged sur la Méditerranée, les pays arabes et la construction européenne.

Sujets enseignés

histoire des pays arabes (Maghreb, La guerre d’Algérie, Proche Orient Problème palestinien) relations internationales pendant la guerre froide, construction européenne

Recherche

histoire des pays du Maghreb, plus particulièrement le mouvement national algérien le nationalisme dans le monde arabe, les relations entre les pays arabes et la Hongrie

Rédacteur en chef des revues d’histoire Acta Historica, Chronica, Etudes sur la région méditerranéenne