Gazdaság és társadalom az újkori Európában

Tematika:


Kökény Andrea Tanárnő órái

I. február 1.
Óramegbeszélés, szervezés

II. február 8.
Anglia gazdasága a 16-17. században
(Szöveggyűjtemény, 16, 32, 187, 249, 276. oldal)

III. február 15.
Anglia társadalma a 16-17. században
(Szöveggyűjtemény, 260, 278, 312. oldal)

IV. február 22.
Külkereskedelem, gyarmatosítás
(Szöveggyűjtemény, 274, 284, 298, 315, 321. oldal)

V. március 1.
Németalföld gazdasága és társadalma. A holland-angol kereskedelmi háborúk
(Szöveggyűjtemény, 268, 298)

VI. március 8.
Gazdaság és társadalom a 18. században. Az ipari forradalom
(Szöveggyűjtemény, 324, 329, 337, 340, 341, 343, 344, 348. oldal)

Varga Beáta Tanárnő órái

.
.
.

Fontos olvasmányok:

- Anderson, Perry: Az abszolutista állam, Budapest, 1989.
- Braudel, Fernand: A kapitalizmus dinamikája, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2008.
- Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. Század, Budapest, Gondolat, 1985.
- Churchill, Winston S.: Az angol ajkú népek története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.
- Gelfert, Hans-Dieter: Nagy-Britannia rövid kultúrtörténete, Budapest, Corvina, 1999.
- Hahner Péter: A régi rend alkonya, Egyetemes történet, 1648-1815, Budapest, Panem, 2006.
- Hankiss Elemér – Makkai László: Anglia az újkor küszöbén, Budapest, Gondolat, 1965.
- Hill, C.: Az angol forradalom évszázada, Kossuth, Budapest, 1968.
- Hobsbawn, Eric J.: A tőke kora, Kossuth, Budapest, 1978.
- Orosz István, ifj. Barta János, Angi János (szerk.): Európa az újkorban, Debrecen, DUP, 2006.
- Poór János (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Budapest, Osiris, 2000.
- Poór János (szerk.): A kora újkor története, Budapest, Osiris, 2009.
- Prak, Maarten: Hollandia aranykora, Budapest, Osiris, 2004.
- Rácz Lajos: Az európai gazdaság-világtól a világgazdaságig, Szeged, JGYF Kiadó, 2000.
- Szántó György Tibor: Anglia története, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1986.
- Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, Budapest, Európa, 2000.
- Szántó Richárd: Anglia társadalmi és politikai struktúrái (11-15. század), Szeged, JATE Press, 2004.

Értékelés:

A szemináriumi jegy kialakításában fontos tényező az aktív órai részvétel, egy szabadon választott témában tartott 10-15 perces referátum, ill. a hozzá készített egy oldalas vázlat, valamint a félév végén a két nagy témakört összefoglaló zárthelyi dolgozat megírása.