Franciaország története a 20. században

Kurzusleírás:

A kurzus a III., IV. és V. Köztársaság történetére koncentrál 1870-től napjainkig. Sorra vesszük Franciaország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális történetének főbb csomópontjait, jellemzőit. Külön hangsúlyt kap az ország külpolitikája és alkotmányos berendezkedése, a politikai rendszer. A kurzus szóbeli kollokviummal zárul.

Tematika:

1. A III. KÖZTÁRSASÁG LÉTREJÖTTE, ELSŐ ÉVTIZEDEI
2. FRANCIAORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, A NÉPFRONT IDŐSZAKA
3. ÖSSZEOMLÁS, „NEMZETI FORRADALOM”, ELLENÁLLÁS
4. ALKOTMÁNYOZÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS: A IV. KÖZTÁRSASÁG MEGSZÜLETÉSE
5. A NÉMET KÉRDÉS ÉS A GYARMATI PROBLÉMÁK
6. A IV. KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA ÉS AZ ALGÉRIAI HÁBORÚ
7. HATALMON A GAULLE-IZMUS
8. „NAGYSÁG” ÉS „DICSŐSÉG”
9. AZ 1968-AS TÁRSADALMI-IDEOLÓGIAI VÁLSÁG
10. LIBERÁLIS KIÚTKERESÉS
11. BALOLDALI FORDULAT
12. A „TÁRSBÉRLET” IDŐSZAKA
13. FRANCIAORSZÁG A 90-ES ÉVEKBEN

Kötelező irodalom:

GAZDAG FERENC: FRANCIAORSZÁG TÖRTÉNETE 1945–1995. BUDAPEST, 1997.
ROGER PRICE: FRANCIAORSZÁG TÖRTÉNETE. BUDAPEST, 2001. (A VONATKOZÓ RÉSZEK)
HAHNER PÉTER: FRANCIAORSZÁG TÖRTÉNETE. BUDAPEST, 2002. (VR)
GEORGES DUBY – ROBERT MANDROU: A FRANCIA CIVILIZÁCIÓ EZER ÉVE. BUDAPEST, 1975. (VR)
JOHANCSIK JÁNOS: A DEMOKRATIKUS PÁRTRENDSZER FRANCIAORSZÁGBAN A 20. SZÁZADBAN. BUDAPEST, 1998.
SALGÓ LÁSZLÓ: GYARMATPOLITIKA NAPÓLEONTÓL DE GAULLE-IG. BUDAPEST, 1977.
BOROS ZSUZSANNA: A VICHY-FRANCIAORSZÁG 1940–1942. A FRANCIA ÁLLAM SZÜLETÉSE ÉS A „NEMZETI FORRADALOM” ELSŐ IDŐSZAKA. BUDAPEST, 1994.
ANDREW SHENNAN: DE GAULLE. BUDAPEST, 1997.
CHARLES DE GAULLE: HÁBORÚS EMLÉKIRATOK. BUDAPEST, 1973. (ÚJABB KIADÁS: 1997.)
CHARLES DE GAULLE: A REMÉNYSÉG EMLÉKIRATAI. SZEGED, 2003.

Ajánlott irodalom:

BARACS DÉNES: MITTERRAND – FRANCIAORSZÁGI VÁLTOZÁSOK. BUDAPEST, 1981.
BARACS DÉNES: TÁRSBÉRLET PÁRIZSBAN. BUDAPEST, 1986.
BOROS ZSUZSANNA: PÉTAIN KÉT PERE. POLITIKAI PEREK ÉS RENDSZERVÁLTOZÁSOK FRANCIAORSZÁGBAN. RUBICON, 1995. 13. SZ.
DIÓSZEGI ISTVÁN: A VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETÉBŐL. A FRANCIA KAPITULÁCIÓ 1940-BEN. RUBICON, 1992. 10. SZ.
ERNST NOLTE: A FASIZMUS KORSZAKA. BUDAPEST, 2003. (VR)
GAZDAG FERENC: DE GAULLE. A NAGYSÁG BŰVÖLETÉBEN. RUBICON, 1997. 10. SZ.
GILLOT SIMONE: HÁZASPÁR AZ ELLENÁLLÁSBAN. BUDAPEST, 1979.
HASKÓ KATALIN-SZÉNÁSI ÉVA (SZERK.): VÁLOGATÁS A FRANCIA POLITIKATUDOMÁNYBÓL. BUDAPEST, 1998.
HENRI CLAUDE: DE GAULLE ÉS A NAGYTŐKE. BUDAPEST, 1962.
JACQUES CHIRAC: EGY ÚJ FRANCIAORSZÁGÉRT. GONDOLATOK. BUDAPEST, É.N.
JACQUES DUCLOS: HARCAIM, EMLÉKEIM 1910–1945. BUDAPEST, 1974.
JOHANCSIK JÁNOS: A FRANCIA BALOLDAL 1958–1981. BUDAPEST, 1983.
NICOLAS HALASZ: DREYFUS KAPITÁNY. BUDAPEST, 1980.
ORMOS MÁRIA: FRANCIAORSZÁG ÉS A KELETI BIZTONSÁG 1931–1936. BUDAPEST, 1969.
ORMOS MÁRIA: MERÉNYLET MARSEILLE-BEN. BUDAPEST, 1968.
ORMOS MÁRIA: A TIGRIS. GEORGES CLEMENCEAU. RUBICON, 1994. 7. SZ.
SALGÓ LÁSZLÓ: DE GAULLE DIPLOMÁCIÁJA. BUDAPEST, 1972.
VADÁSZ SÁNDOR: A DREYFUS-ÜGY. RUBICON, 1995. 13. SZ.
VALÉRY GISCARD D’ESTAING: A FRANCIÁK. REFLEXIÓK EGY NÉP SORSÁRÓL. BUDAPEST, 2002.
VALÉRY GISCARD D’ESTAING: HATALOM ÉS ÉLET. BUDAPEST, 1992.
ZSIGMOND LÁSZLÓ: FRANCIAORSZÁG TÖRTÉNETE. BUDAPEST, 1994. (JEGYZET)