Franciaország története

Kurzusleírás:

Franciaország története (a IV. és V. Köztársaság) az Ellenállásból születő Franciaország politikai berendezkedése, a pártok (Szocialista Párt, Kommunista Párt, Köztársasági Népi Mozgalom), a rendszer válsága és összeomlása (német kérdés, gyarmati probléma), de Gaulle visszatérése a hatalomba (1958), Franciaország nemzetközi politikája, a gaullizmus jellemzői, Franciaország és Kelet-Európa

Tematika:

1. A III. Köztársaság kialakulása (1870-1914)
2. Franciaország 1936-1944(Népfront, megszállás, Vichy rendszer, Ellenállás)
3. A IV. Köztársaság problémái (pártok, tripartizmus, gyarmati kérdés, német kérdés)
4. A IV. Köztársaság krízise (az algíri puccs) és bukása (Intézmények,1956-1958)
5. A tengerentúl (a Francia Közösség), Algéria
6. Gazdaság, német-francia kibékülés (Elysée egyezmény)
7. De Gaulle Európa politikája
8. De Gaulle és az USA
9. De Gaulle kelet-európai politikája
10. 1968: események, eszmék
11. Liberális kísérlet (Giscard d’Estaing)
12. Baloldali hatalom (Mitterrand)

Irodalom:

Tankönyv:

Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. Szeged, 2003
Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok. Budapest, 1973. 664-708.
Gazdag Ferenc: Franciaország története 1945-1995. Zrinyi 1996. 25-42., 52-66., 69-82., 128-135., 157-190., 195-2022., 215-228., 233-235.

Ajánlott irodalom:

Roger Price: Franciaország története. Maecenas 1994. 187-205. és 214-265. old.
Johancsik János: Mit kell tudni Franciaországról? Kossuth 1987
Eric Hobsbawn: 1968 májusa. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1984. 46-55.
Valéry Giscard d'Estaing: Hatalom és élet. Európa, Budapest 1992. 58-68., 99-104., 262-272.
Uő.: A franciák. Reflexiók egy nép sorsáról. Európa Budapest 2002. 60-119., 209-244.