Fejezetek az olaj történetéből

Kurzusleírás:

Az előadás keretei között a 20. század egyik legfontosabb energiahordozójának, a kőolajnak a történetét követjük végig az iparszerű kitermelés megindulásától napjainkig. Vizsgáljuk a nagy nemzetközi olajtársaságok kialakulását, konkurenciaharcát, majd kiegyezésüket és kartellbe való tömörülésüket ("hét nővér"). Áttekintjük a fontosabb olajtermelő országok olajiparának kialakulását, az ezzel kapcsolatos politikai, katonai, diplomáciai küzdelmeket. Kiemelt figyelmet fordítunk a Közel-Keletre, az OPEC megalakulására és az 1973-as olajárrobbanás okaira, következményeire. Megpróbálunk választ adni arra a kérdésre, hogy mennyiben határozza meg napjainkban az USA külpolitikáját a kőolaj iránti folyamatosan növekvő igénye.

Tematika:

1. A Standard Oil és a Royal Dutch Shell létrejötte, rivalizálása Amerikában és Kínában
2. Német törekvések a Közel-Keleten, az első világháború és következményei
3. Angol olajérdekeltségek Iránban (BP) és Irakban
4. A nemzetközi olajkartell és Szaúd-Arábia kialakulása, az ARAMCO létrejötte
5. A szovjet olajtermelés felfutása, az olaj szerepe a második világháborúban
6. A magyar olajipar 1945 előtt
7. Iráni bonyodalmak (a Moszadek-puccs)
8. Enrico Mattei és az ENI. Miért fontos Algéria?
9. Olajérdekek Irakban
10. Az OPEC megalakulása
11. Az 1973-as olajárrobbanás
12. Az olaj hatása a termelőkre: gazdasági-társadalmi változások
13. Öbölháborúk: olajkonfliktusok?

Irodalom:

Kónya András: Versenyfutás az olajért (Epizódok az olaj történetéből). Táncsics, Budapest, 1976.
Ónody György: A közel-keleti olaj a világpolitikában. Kossuth Kiadó, Budapest, 1978.
Anthony Sampson: A hét nővér. A nagy olajtársaságok és az általuk teremtett világ. Kossuth Kiadó, Budapest, 1978.
J. Nagy László - Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története. JATEPress, Szeged, 2004.
Salgó László: A szuezi háromszög. Kossuth Kiadó, Budapest, 1986. 54-60. old.
Lipovecz Iván: Olajöböl - a gazdagság válsága. Gondolat, Budapest, 1978.
Szurovy Géza: Iraki tájak, iraki emberek. Budapest, Gondolat, 1973.
Szurovy Géza: Kincs a homok alatt. Budapest, Gondolat, 1978.
Szurovy Géza: Fények a Szaharában. Budapest, Gondolat, 1984.
Szurovy Géza: A kőolaj regénye. Budapest, Hírlapkiadó, 1993.
André Mommen: Kína olajéhsége. Eszmélet, 80. sz. (2008. tél)
Madarász Mihály: A Kondratyev-ciklus a szovjet és az orosz kőolaj-kitermelésben. Eszmélet, 80. sz. (2008. tél)
Sz. Bíró Zoltán: Az olaj szerepe a szovjet gazdaságban. História, 2007. 9-10. sz.