Fejezetek az afrikai gyarmatosítás történetéből

Kurzusleírás:

A szeminárium keretében áttekintésre kerül az afrikai gyarmatosítás története a portugálok megjelenésétől a 20. századi dekolonizációig. Tárgyaljuk a rabszolga-kereskedelem kontinensre gyakorolt hatását, a gyarmatosítás nagy korszakainak jellemzőit és a különböző európai nagyhatalmak afrikai gyarmatpolitikáit. Megvizsgáljuk a dekolonizáció okait, előzményeit, lefolyását. A hallgatóknak a félév során egy idegen nyelvű szakirodalmat referátum keretében be kell mutatniuk. A szemináriumot zárthelyi dolgozat zárja.

Tematika:

1. Óramegbeszélés
2. Afrika a gyarmatosítás előtt, régiók, népek, vallások, civilizációk
3. A gyarmatosítás fogalomrendszere, okai, az európaiak megjelenése
4. Kereskedelmi gyarmatosítás, rabszolga-kereskedelem
5. Francia és brit érdekek Észak-Afrikában
6. Az európaiak behatolása Fekete- és Dél-Afrikába
7. Fekete-Afrika felosztása az európai nagyhatalmak között
8. A gyarmatosítás típusai
9. A fekete földrész a két világháború között
10. Afrika a második világháborúban, a dekolonizáció előzményei
11. Függetlenségi küzdelmek, nemzeti mozgalmak
12. A független Afrika problémái

Kötelező irodalom:

J. D. Fage - William Tordoff: Afrika története. Osiris, Budapest, 2004.
Sík Endre: Fekete-Afrika története I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964.
Salgó László - Balogh András: A gyarmati rendszer története 1870-1955. Kossuth Kiadó, Budapest, 1980.

Ajánlott irodalom:

Polányi Károly: Dahomey és a rabszolgakereskedelem. Egy archaikus gazdaság elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972.
Peter Garlake: Afrikai királyságok. Helikon, Budapest, 1988.
Lugosi Győző: Rizsföldjeim határa a tenger. Államszerveződés Madagaszkáron a gyarmati uralom előtt. L'Harmattan, Budapest, 2007.
Walter Kramer: Új látóhatárok. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979.
Daniel Pratt Mannix - Malcolm Cowley: Fekete elefántcsont. Az atlanti rabszolgakereskedelem története 1518-1865. Kossuth Kiadó, Budapest, 1980.
Komár Krisztián: A második angol-búr háború előzményei (1881-1899). in: Diákköri Dolgozatok I. JATE, Szeged, 1999.
Ormos Mária: Háború Etiópia földjén. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1970.
Szélinger Balázs (szerk.): "A Népszövetség halála". Dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből. 1935-1936. in: Documenta Historica, JATE Történész Diákkör, Szeged, 2000.
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. MTA, Budapest, 1994.
Ránki György: A második világháború története. Gondolat, Budapest, 1973.
Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997.
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. Gradus ad Parnassum, Szeged, 2003.
Basil Davidson: Gerillaháborúk Afrikában. Kossuth Kiadó, Budapest, 1984.
J. Nagy László: A Maghreb-országok felszabadulása. Szeged, 1995.
Salgó László: Gyarmatpolitika Napóleontól de Gaulle-ig. Kossuth Kiadó, Budapest, 1976.
Jean Suret-Canale: A négerkereskedelemtől a neokolonializmusig. Afrika-történeti esszék. Kossuth Kiadó, Budapest, 1983.
Frantz Fanon: A föld rabjai. Gondolat, Budapest, 1985.
Wilfred Burchett: Dél-Afrika felkel. Forradalom Angolában, Mozambikban, Rhodesiában, Namíbiában és Dél-Afrikában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Kende István: A francia gyarmatbirodalom felbomlása Nyugat-Afrikában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1964.
Basil Davidson: Portugál gyarmatok - felszabadított nemzetek. Magvető, Budapest, 1983.
Benkes Mihály: Belga-Kongó függetlenné válásának története. Tud. Szoc. füzetek, Budapest, 1985.
Szabó Lóránd: Az imperializmus és Afrika XIX. századi felfedezői. In: Szommer Gábor - Szabó Lóránd - Ölbei Tamás - Wilhelm Zoltán (szerk.): Anyaországok és (volt) gyarmataik 2. PTE, Pécs, 2006.

Referátumok: