Fejezetek az Amerikai Egyesült Államok 20. századi történetéből
Az előadás célja, hogy áttekintést adjon az Amerikai Egyesült Államok 20. századi történetéről. Megvizsgálja az USA nagyhatalmi szerepvállalásának gazdasági, politikai hátterét, különös tekintettel a két világháborúra és a hidegháborúra. Bemutatja a korszak jeles elnökeinek politikáját és az amerikai közvélemény reagálását az egyes bel- és külpolitikai eseményekre.

Tematika:

I. február 2.
Óramegbeszélés, szervezés

II. február 9.
Az Amerikai Egyesült Államok az I. világháborúban

III. február 16.
Az 1920-as évek, a jazz korszak

IV. február 23.
A világgazdasági válság és a New Deal

V. március 2.
Fordulat a külpolitikában, a II. világháború

VI. március 9.
Diplomácia, atombomba, a hidegháború kialakulása

VII. március 16.
A hidegháború és a „vörös veszély”

VIII. március 23.
A „bőség birodalma”

IX. március 30.
Társadalmi változások: polgárjogi mozgalom, nőmozgalom, hippi mozgalom

X. április 13.
Az amerikai populáris kultúra

XI. április 20.
J. F. Kennedy elnöksége

XII. április 27.
A vietnami háború és a szovjet-amerikai rivalizálás

XIII. május 3.
L.B. Johnson és Richard Nixon elnöksége

XIV. május 12.
Félévzárás – zárthelyi dolgozat

Fontos olvasmányok:

- Bődy Pál – Urbán Aladár (szerk.): Szöveggyűjtemény az Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.
- Degler, Carl N.: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét? Európa, Budapest, 1993.
- Frank Tibor (szerk.): Gyarmatokból impérium, Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről, Gondolat, Budapest, 2007.
- Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei, Maecenas, Budapest, 1998.
- Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története: 1914-1991, Kossuth Kiadó, Budapest, 2008.
- Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.
- Magyarics Tamás – Frank Tibor: Handouts for U.S. History, A Study Guide and Workbook, Panem-McGraw-Hill, Budapest, 1995.
- Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005.
- Sellers-May-McMillan: Az Egyesült Államok története, Maecenas, Budapest, 1995.
- Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1774-1918, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.