Fejezetek Németország újkori történetéből

Kurzusleírás:

A kurzus témakörei közé a következő témák tartoznak: a német birodalom szervezeti felépítése a XV-XVI. század fordulóján, V. Károly birodalmi egységesítő törekvései, a reformáció és az ellenreformáció megjelenése és elterjedése, a német parasztháború története, a felekezetek kora /1555-1618/, a harmincéves háború, a birodalmi és fejedelmi abszolutista törekvések egybevetése, Poroszország felemelkedése, a porosz és az osztrák felvilágosult abszolutizmus összehasonlítása.

Tematika :

1. A Német Birodalom szervezeti felépítése és működése a XV-XVI. század fordulóján
2. V. Károly és a német rendek
3. A reformáció
4. A német parasztháború
5. A felekezetek kora/1555-1618/
6. A harmincéves háború
7. Ausztria 1648-1740 között
8. Fejedelmi abszolutizmusok: Bajorország, Szászország, Poroszország
9. A felvilágosodott és felvilágosult abszolutizmus - Mária Terézia és II. József
10. Poroszország a XVIII. században

Irodalom:

  • M. Fulbrook- Németország története 27- 76.o.
  • Bihari Péter- A németek Bp., 2002 61-117.o.
  • Habsburg Ottó - V. Károly : egy európai császár Bp., 1994.
  • Engels - A német parasztháború
  • E. Zöllner- Ausztria története Bp, 1998 121-251.o.
  • Gonda-Niederhauser - A Habsburgok Bp., 1998 33-144.o.
  • P. Engelmann - Poroszország - A lehetőségek hazája Bp. 1986 7-132.o.