Fejezetek Kelet-Európa ortodox egyháztörténetéből
A kurzus első részének előadásai az orosz ortodox egyház kialakulását és fejlődéstörténetét követik végig a XV-XVIII. század között. Hangsúlyozottan kerül kiemelésre a Moszkvai Patriarchátus létrejötte és jelentősége, az állam és az egyház kapcsolatának vizsgálata Oroszországban, az 1654-es egyházszakadás körülményeinek és következményeinek bemutatása, valamint I. Péter és II. Katalin egyházpolitikai reformjai, amelyek következtében az egyház az állam ellenőrzése alá került az orosz birodalomban. A kurzus második felében az ukrán ortodox egyháztörténet vizsgálata következik, amelyen belül a fontosabb csomópontok a Kijevi érsekség 1458-as kettészakadása, az 1596. évi breszti vallási unió és az ukrajnai ortodox egyház 1686. évi beintegrálása lesz a Moszkvai Patriarchátusba.