Fejezetek Közép- és Kelet-Európa újkori történetéből

Kurzusleírás:

A kurzus nagyobbik blokkja Oroszország történetét követi végig a központosítástól az abszolutizmus koráig. Ezen időszakon belül kiemelésre kerül III. És IV. Iván uralkodása, a „zavaros időszak”, az első Romanov-uralkodók reformtörekvései, I. Péter „ablaknyitása” Európára, a „palotaforradalmak” kora és II. Katalin „felvilágosult abszolutizmusa”. A kurzus második blokkja a lengyel „nemesi köztársaság” történetét követi végig 1572-1795 között, elsősorban arra a kérdésre keresve a választ, hogy milyen okok vezettek az önálló lengyel állam felosztásához. Az orosz és lengyel történelem részeként sor kerül továbbá az újkori ukrán történelem bemutatására is.

Tematika :

1. III. Iván és a központosítás
2. IV. Iván és megítélése
3. Zavaros időszak
4. I. Romanovok
5. I. Péter és megítélése
6. Palotaforradalmak kora
7. II. Katalin „felvilágosult abszolutizmusa”
8. Lengyelország története 1654-ig
9. Lengyelország története 1654-1795 között
10. Ukrajna története

Kollokviumi kötelező olvasmányok:

Font-Szvák-Niederhauser-Krausz: Oroszország története Bp. 1997 127-294.o.
M. Heller: Az Orosz Birodalom története Bp. 1986 I/ 121-380.o.
Szvák-Niederhauser: A Romanovok Bp. 2002 10-168.o.
J. Topolski: Lengyelország története Bp. 1988 78-197.o.
Ring Éva: Lengyelországot az anarchia tartja fenn? Bp. 2001 131-227.o.
Varga Beáta: Orosz-ukrán konfliktus a perejaszlavi egyezménytől az andruszovói békéig Szeged. 2004 77-157.o.
Font Márta -Varga Beáta: Ukrajna története Szeged, 2006 162-193.o.