Európa története az újkorban

A félév első felének témái Varga Beáta Tanárnővel:

A modern világgazdasági rendszer kialakulása és a kereskedelmi útvonalak átrendeződése a 15-17. század között

Az abszolutizmus általános kérdései

Oroszország története az újkorban

A lengyel „nemesi köztársaság” története

Ukrajna története az újkorban

A félév második felének tematikája Kökény Andrea Tanárnővel:

I. március 29.
Anglia gazdasága, társadalma a 16-17. században. Egyház és politika – VII. Henrik és VIII. Henrik uralkodása

II. április 12.
A Tudor abszolutizmus; korai angol gyarmatosítás; I. Jakab uralkodása

III. április 19.
A Stuart abszolutizmus. Az angol polgárháború, a köztársaság és a protektorátus évei

IV. április 26.
Németalföld gazdasága és társadalma a 16-17. században, az angol-holland kereskedelmi háborúk

V. május 3.
A restauráció és a dicsőséges forradalom

VI. május 10.
Nagy-Britannia megalakulása. Gazdaság, társadalom, politika a 18. században

Fontos olvasmányok:

- Anderson, Perry: Az abszolutista állam Bp. 1989 17-45, 53-70, 75-103, 108-104, 145-178, 225-250, 253-283, 287-303. oldal
- Cameron, R.: A világgazdaság története Bp. 1994, 106-385. o.
- Font- Szvák-Niederhauser-Krausz. Oroszország története Bp. 1997, 127-295. o.
- Hahner Péter: A régi rend alkonya, Egyetemes történet, 1648-1815, Budapest, Panem, 2006, 153-171, 173-189.
- Heller, M.: Az orosz birodalom története Bp. 2000 121-291.o.
- Poór János (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Budapest, Osiris, 2000, 16-17, 48-49, 66-71, 95-97, 72-76, 87-93, 186-188, 284-287, 298-299, 340-345. o.
- Prak, Maarten: Hollandia aranykora, Budapest, Osiris, 2004, 87- 129. o.
- Rácz Lajos: Az európai gazdaság-világtól a világgazdaságig, Szeged, JGYF Kiadó, 2000, 66-104, 122-134. o.
- Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, Budapest, Európa, 2000, 17-44, 105-128, 177-215, 226-259, 298-303, 354-378, 384-396, 404-424. o.
- Szokolai Katalin: Lengyelország története Bp. 1989 99-197. o.
- Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról In: "Helyünk Európában" Bp. 1986 II. k. 515-523, 543-568. o.
- Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása Bp. 1983, 124-198, 279-286. o.