Európa története a spanyol és a francia hegemónia korában

Kurzusleírás:

Franciaország a spanyol hegemónia árnyékában. I. Ferenc és kora, a hugenottaháborúk kora. A Bourbonok Franciaországa, a modern francia állam megteremtése. IV. Henrik, Sully, Richelieu, és Mazarin tevékenysége. A harmincéves háború új európai nagyhatalma: Franciaország. XIV. Lajos totális monarchiája. A francia század hanyatló Franciaországa. Az ancien régime összeomlása, a Forradalom , a régi és az új Franciaország harmóniájának megteremtője I. Napóleon. A koalíciós háborúk kora, a Bourbon restauráció a polgárkirályság és az 1848-as forradalom. A bonapartizmus és III. Napóleon kül-és belpolitikája. A III. Francia köztársaság születése, krízisei, a francia imperializmus belpolitikája.

Kollokviumi követelmény:

GRACIANSZKIJ, N. P. - SZKAZKIN, Sz. D.(szerk.): Középkori történeti chrestomatia III. Bp. 1956. 130-139.; 163-172.; 175-176.l.
URBÁN Aladár: (szerk.): Nyugat-Európa és Amerika 17891918. Új-és legújabbkori egyetemes történeti szövegyűjtemény I/1 Bp. 1970. 1.; 4.; 15.; 16.; 22.; 25.; 26.; 30.; 35.; 41.; 44.; 45.; 46.; 50.; 51.; 52.; 54.; 55. sz. dokumentumok
ANDERLE, Ádám: Spanyolország története, Bp.1992. 63-95.l.
BÉRENGER, Jean: A francia külpolitikai stratégia főbb vonulatai a 18. században, AETAS, 1994/4. 166-178.l.
CORTÁZAR, Fernando García de-VESGA, José Manuel González: Spanyolország története, Bp. Osiris, 2001. 170﷓239. l.
DIÓSZEGI István: Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1918. [egyetemei jegyzet több kiadásban is] I.; II.; III.; IV.; V.; VI. fejezet
DUBY, Georges-MANDROU, Robert: A francia civilizáció ezet éve, Bp. 1975. 184-333.; 352-356.; 385-410.l
FULBROOK, Mary: Németország története, Bp. Maecenas, 1993. 73-106.l.
GUNST Péter (szerk.): Európa története, Debrecen, 1993. 184-238. l.
HALECKI, Oscar: A nyugati civilizáció peremén, Bp. Osiris-Századvég, 1995. 135-195.l.
HOBSBAWM, Eric J.: A forradalmak kora, Bp. 1988. 13-108.l.
KENNEDY, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása, Bp. 1992. 30-135.l.
LEFEBVRE, Georges: Napóleon, Bp. 1975. 9-77. l.
MARCZALI Henrik: Világtörténelem - magyar törtzénelem, Bp. 1982. 358﷓369.l.
PRICE, Roger: Franciaország története, Bp. Maecenas, 1994. 51-140.l.
SOBOUL, Albert: A francia forradalom története 1789-1799 Bp. 1989. 315-476. l.
SZAKÁLY Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Bp. 1990. 182-207.; 243-268.l.
ZACHAR József: Csaták, hadvezérek, katonák a XVIII. században, Bp. 1990. 35﷓39.; 80-84.; 179-184.; 235-240.l.