Etnopolitika

Leírás:

A kurzus célja, hogy áttekintést adjon az etnopolitikáról szóló elméleti diskurzusok meghatározó vonulatairól. A szeminárium három tematikai egységet tartalmaz. A nemzetközi és a magyar szakirodalom elméleti teljesítményei, a kortárs politikai viták fókuszpontjai, a gyakorlati kihívások elméleti megközelítéseinek irányai.

Módszer:

Szakszövegek és források elemzése, valamint minimum 6 oldalas önálló esszé készítése egy választott témáról. A kurzust a téma hazai és határon túli szakembereinek bevonásával tartjuk. A vonatkozó szakirodalmat a meghívott előadók adják meg.

Értékelés :

A félév végén szóbeli beszámolóra kerül sor, amelynek része az félév végére beadott írásbeli esszé megvédése. A jegy három azonos értékű összetevőből áll: a kurzuson való aktív részvétel, az írásbeli esszé szorgalmi időszak végére történő elkészítése, és annak megvédése.
A jegyet csak az esszé szorgalmi időszak utolsó napjára történő beadásával lehet szerezni.