De Gaulle politikai pályája

Kurzusleírás:

Az előadás során nyomon követjük Charles de Gaulle tábornok politikai pályafutását. Ennek során érintjük Franciaország - és Európa - 20. századi történetének fordulópontjait, a második világháborút, a hidegháborút, az algériai háborút, a francia alkotmányos változásokat, a dekolonizációt és az 1960-as évek bel- és külpolitikai konfliktusait. Megrajzoljuk a gaulle-izmus ideológiájának természetrajzát. A kurzus kollokviummal zárul.

Tematika:

1. Franciaország a századfordulón, a III. Köztársaság
2. De Gaulle fiatalkora, katonai pályafutása
3. Küzdelem a motorizált hadsereg megteremtéséért
4. Az összeomlástól a Harcoló Franciaországig
5. A felszabadulás, a haza megmentése
6. Lemondás, de nem végleges visszavonulás, a IV. Köztársaság
7. A Francia Nép Tömörülése (RPF)
8. 1958. május, az V. Köztársaság megszületése
9. Az algériai háború lezárása, a dekolonizáció
10. De Gaulle elnök belpolitikája
11. A nagyság külpolitikája
12. 1968. május és a végleges visszavonulás

Irodalom:

Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok I-II. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997.
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. Gradus ad Parnassum, Szeged, 2003.
Andrew Shennan: De Gaulle. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.
Nyikolaj Molcsanov: De Gaulle tábornok. Zrínyi-Kossuth Kiadó, Budapest, 1974.
Salgó László: De Gaulle diplomáciája. Kossuth Kiadó, Budapest, 1972.
Gazdag Ferenc: Franciaország története 1945-1988. Kossuth, Budapest, 1989.
Roger Price: Franciaország története. Maecenas, Budapest, 1994.
Ferwagner Péter Ákos: De Gaulle májusa. Múltunk, 2008. 4. sz.