Az iszlám fundamentalizmus előretörése és megerősödése a 20. században

Kurzusleírás:

A félév során áttekintjük azt a folyamatot, amelynek során az iszlám fundamentalizmus megjelent, elterjedt és megerősödött az iszlám világ országaiban. Foglalkozunk a legfontosabb ideológusokkal, az egyes országok sajátosságaival. Az előadás kronológiai határai a 20. század eleje és az 1980-as évek vége. A félév szóbeli kollokviummal zárul.

Tematika:

1. Bevezetés. Az iszlám fundamentalizmus a 20. század utolsó negyedében. Az iszlámizmus történetének három szakasza
William Montgomery Watt: Az iszlám rövid története. Akkord Kiadó, Budapest, 2002.
J. Nagy László: Az arab országok története a XIX–XX. században. Eötvös Könyvkiadó, Budapest, 1997. 9–26.
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. Aula, Budapest, 1998. 347–351.
Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. Interpretációk összecsapása, avagy a kölcsönös fenyegetettség mítosza és valósága. Corvina, Budapest, 2004. 7–40., 55–66., 114–117., 133–136., 146–155., 230–235.
Bassam Tibi: Keresztes háború és dzsihád. Az iszlám és a keresztény világ. Corvina, Budapest, 2003. 46–73., 187–205.
2. Az iszlám fundamentalizmus megszületése. Kulturális forradalom, „alapító atyák”. Az iszlám vallás helyzete az 1960-as évek végén
J. Nagy László: i. m. 36–40., 49–52., 88–90.
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. i. m. 155–294.
Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. i. m. 79–87., 117–133.
J. Nagy László: Iszlám és politika (Fejezetek a politizált iszlám történetéből). JATE, Szeged, 1989. 1–50., 84–86.
Ferwagner Péter Ákos: Az egyiptomi iszlám fundamentalizmus „alapító atyái”: Hasszán al-Banna és Szajjid Kutb. Limes, 2003. 1. sz.
J. Nagy László: A Mediterráneum a XX. században. JATEPress, Szeged, 1996. 109–112.
Jason Burke: Al-Kaida. A terror árnyéka. HVG, Budapest, 2004. 61–75.
3. Az arab nacionalizmus veresége (1967). Az olajbevételeknek köszönhető vahabita előretörés. Szadat meggyilkolása és az egyiptomi iszlámisták példája
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913–2003. JATEPress, Szeged, 2004. 119–124., 131–133.
Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa, Budapest, 1999. 170–190.
Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus. Korona Kiadó, Budapest, 2002. 19–159.
Kereszty András: Fáraó a XX. században. Magvető, Budapest, 1982.
Réti Ervin: Halál a dísztribünön. Kossuth, Budapest, 1982.
4. Az iszlám és a gazdaság viszonya, etnikai feszültségek Malajziában. A pakisztáni katonai diktatúra iszlámista legitimációja, a deobandi reform
Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. i. m. 377–385.
Jason Burke: i. m. 105–115., 234–237.
Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: i. m. 208–234.
5. Az iráni forradalom tanulságai, külső következményei. A forradalomexport meggátolása, az afganisztáni dzsihád
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. i. m. 381–394.
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: i. m. 136–141.
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Maecenas, Budapest, 1997. 369–386.
Jason Burke: i. m. 77–104.
Ferwagner Péter Ákos – Komár Krisztián – Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona. Gavrilo Principtől Oszama bin Ladenig. Maxim Könyvkiadó, Szeged, 2003. 286–290.
6. Az iszlám gazdaság és a szaúdi hegemónia viszonyrendszere. A palesztin ügy iszlámizálása
Lipovecz Iván: Olajöböl – a gazdaság válsága. Gondolat, Budapest, 1978.
7. Az iszlám fundamentalizmus térnyerése Algériában. Iszlám katonai államcsíny Szudánban
J. Nagy László: Iszlám és politika. i. m. 65–82.
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: i. m. 153–156.
Jason Burke: i. m. 157–169., 207–216.
András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: i. m. 338–353.
8. Európa: az iszlám földje? Fátyolvita és halálos ítélet
Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. i. m. 351–376.
Walter Schilling: Iszlámizmus Európában. Európai Szemle, 2004. 4. sz.