Az európai történelem fő kérdései a harmincéves háborútól a Bécsi Kongresszusig

Kurzusleírás:

A kurzus az európai nemzetközi kapcsolatok történetét tekinti át a harmincéves háborútól a Bécsi Kongresszusig. Ennek keretében a következő kérdéskörök áttekintésére kerül sor: a/ milyen tényezők vezettek a harmincéves háború kirobbanásához; b/ a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békét miért tekintjük a modern békerendszerek prototípusának.; c/ az európai status quo alakulása a harmincéves háborút követően – a francia hegemónia; d/ a spanyol örökösödési háború és következményei ; e/ az északi háború és következményei;
f/ az öthatalmi egyensúlyt kereső XVIII. század; g/a francia forradalom és a koalíciós háborúk kora; h/ a Bécsi Kongresszus és a Szent Szövetség

Kötelező irodalom:

BARTA J.: „Napkirályok” tündöklése, Debrecen,Csokonai, 1996. 71﷓147.l.
ENGELMANN, Bernt: Poroszország, a lehetőségek hazája, Bp. 1986. 103-209.l.
DUROSELLE, J﷓B.: Európa népeinek története, Bp.Officina Nova, [én.1994.]
217﷓243.l.
FULBROOK, M.: Németország története, Bp. Bp. 1993. 3797.l.
HAJNAL István:Az újkor története, Bp. 1988. 409﷓494.l.
HALECKI, Oscar: A nyugati civilizáció peremén, Bp. Osiris-Századvég-2000, 146-193.l.
DUBY, G.﷓MANDROU, R.: A francia civilizáció ezer éve, Bp. 1975. 385﷓417. l.
GUNST Péter (szerk.): Európa története, Debrecen, 1993. 146﷓157.; 193﷓500.; 216﷓238. l.
KENNEDY, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása, Bp. 1992. 82﷓154. l.
KISSINGER,Henry: Diplomácia, Bp. 1996. 47﷓66.l.
PRICE,Rogers: Franciaország története, Bp. 1994.51﷓140.l
SOBOUL, Albert: A francia forradalom története 1789-1799 Bp. 1989. 315-476. l.
SZAKÁLY F.: Virágkor és hanyatlás, Bp. 19990.243-268.l.

Témakörök:


1. A westféliai status quo


A. Háború és válság a XVII. sz.-ban
B. A wesztfáliai béke

2. Az európai kiegyezési politika (1713﷓1748)


A. A wesztfáliai béke kérdőjelei
B. Háborúk és békék a 18. sz. első felének Európájában
C. Az acheni béke egyensúlyteremtő kísérlete
D. Örökbéke tervezetek és az egységes Európa

3. A porosz militarista és hivatalnok állam


A. A Poroszország felemelkedése
B. II. „Nagy” Frigyes az államférfi
C. II. „Nagy” Katalin és az európai diplomácia

4. A hétéves háború és a világpolitika


A. A sziléziai háború
B. A brit francia gyarmati háború (1754/55﷓63)

5. Az európai statusquo 1763 és 1789 között


A. A „diplomácia forradalom” és következményei
B. A kelet﷓európai statusquo (1772﷓1795)

6. Kísérlet Franciaország "régi nagyságának" visszaállítására


A. Franciaország és Európa XV. Lajos korában
B. XVI. Lajos külpolitikája az 1788/89﷓es válság kirobbanásáig

7 A forradalom és a dinasztikus Európa konfliktusa I.


A. A dinasztikus Európa és az 1789﷓es alapelvek
B. A világforradalom fikciójától a nemzeti háború gyakorlatáig

8. A forradalom és a dinasztikus Európa konfliktusa II.


A. Az Első Francia Köztársaság és Európa
B. A Császárság és Európa