Az európai integráció története

Kurzusleírás:

A kontinens egységesülési folyamatának történeti körülményei, eszmei előzményei. Kronológiailag a hangsúly a második világháborút követő időszakra esik: a német kérdés, az Egyesült Államok szerepe, a francia-német közeledés és együttműködés, a Schuman nyilatkozat, a Közös Piactól az Európai Unióig, bővülések, a mediterrán térség, Kelet-Európa (Magyarország) és az integrációs folyamat.

Tematika:

1. Az Európa-gondolat fejlődése a XIX. század végéig
2. Páneurópa-gondolat a két világháború között, a magyarországi Páneurópa mozgalom
3. A Briand-memorandumtól a ventotenei kiáltványig
4. Európa a második világháború után, az első integrációs szervezetek
5. A Schuman-terv, az NSZK integrálása
6. A Montánuniótól a Római Szerződésig (Jean Monnet szerepe)
7. Az Európai Gazdasági Közösség megalakulás (a Hatok időszaka)
8. Franciaország (de Gaulle) Európa politikája
9. Az integráció fejlődése 1969 - 1986
10. Az északi kibővülés: Nagy-Britannia belépése
11. A déli kibővülés (görög, spanyol és portugál csatlakozás)
12. Közösség mediterrán politikája, a barcelonai folyamat
13. A politikai unió kialakításának problémája
14. Kelet-Európa (Magyarország) és az európai integráció
15. Nizza, Konvent, perspektívák, az Alkotmány

Irodalom:

Tankönyv:

J. Nagy László: Az európai integráció politikai története. Szeged JATEPress. (2. vagy 3. kiadás)
Az európai egységeszme dokumentumai a XVI. századtól 1945-ig. Szerk.: J. Nagy László-Kövér Lajos Szeged 2000.
Az európai integráció története 1945-2003. Dokumentumok és kommentárok. Szerk.: J. Nagy László-Ferwagner Ákos-Komár Krisztián Szeged 2003.

Kötelező:

Robert Schuman: Európáért. Pannónia (Pécs) 1991.
J. Nagy László: A Páneurópa-mozgalom magyarországi fogadtatása. Valóság 1999. 7. sz. 65-71. old.
Uő.: Jean Monnet: Valóság, 2002. 8. sz. 52-59. old.
A Schuman nyilatkozat születése Szeged, 2000.
J. Nagy László: Barcelonától Marseille-ig. Az euromediterrán partnerség öt éve 1995-2000. In: A barcelonai folyamat és Kelet-Európa. (Szerk.: J. Nagy László) Szeged 2001.