Az algériai háború története

Kurzusleírás:

A félév során áttekintjük az algériai háború (1954-1962) történetének minden fontosabb mozzanatát, az előzményeket, a politikai és katonai vonatkozásokat. A konfliktus kapcsán érintjük a vonatkozó franciaországi belpolitikai folyamatokat is. A hallgatók referátumokat készíthetnek, dokumentumokat dolgozhatnak fel. A félév gyakorlati jeggyel zárul.


Tematika:

1. Algéria, a francia gyarmat (1830–1945)
J. Nagy László: A Maghreb-országok felszabadulása. Szeged, JATE, 1995. (a továbbiakban: jegyzet): 7-13, 25-33, 34-38, 41-47, 50-52, 67-78, 82-90, 95-96, 97-99, 100-101, 102-103, 104-108
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története. Szeged, JATEPress, 2004. (a továbbiakban: tankönyv): vonatkozó részek
2. A háború közvetlen előzményei (1945–1954)
Jegyzet: 113-122, 123-126, 126-128, 130-157, 184-191
Tankönyv: vr.
J. Nagy László (szerk.): A Mediterráneum a XX. században. Szeged, JATE, 1996. (a továbbiakban: szgy): 128-131
Salgó László: A szuezi háromszög 1956. Bp., Kossuth, 1986. (a továbbiakban: Salgó): 61-65, 66-68
Ferwagner Péter Ákos: Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945–1954. Szegedi Egyetemi Kiadó, JATEPress, Szeged, 2007.
3. „Algériai események” (1954. november – 1955 nyara)
Jegyzet: 210-218
Tankönyv: vr.
Salgó: 68-70
J. Nagy László: Az algériai FLN megalakulása és tevékenysége a felszabadító háború idején. in Politikai pártok és mozgalmak a fejlődő országokban. I. köt. Tud. Szoc. Információs és Továbbképzési Int., Bp., 1980.
J. Nagy László: Az algériai háború kezdete és a kommunisták (1954–1956). in A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, 2004.
Salgó László: Az algériai felszabadító háború megindulása (1954). in A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, 1979.
4. A kelet-algériai felkeléstől a városi háborúig (1955. augusztus – 1956 vége)
Jegyzet: 218-229
Tankönyv: vr.
Szgy: 131-132
Salgó: 54-60, 70-74, 145-149, 161-162, 183-194, 195-197
5. Az algíri csata (1957)
Pontecorvo: Az algíri csata c. film
Tankönyv: vr.
Szgy: 134
Paul Thibaud: Hogyan működik Algériában az igazságszolgáltatás? Nemzetközi Szemle, 1957. szeptember
6. Egy puccs és következményei: de Gaulle tábornok hatalmon (1958. február – 1959 eleje)
Tankönyv: vr.
Szgy: 133-134
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. Szeged, Gradus ad Parnassum, 2003. (a vonatkozó részek) (a továbbiakban: emlékiratok)
Gazdag Ferenc: Franciaország története 1945–1988. Bp., Kossuth, 1989. 79-85, 93-100
Vlagyimir Molcsanov: De Gaulle tábornok. Bp., Zrínyi-Kossuth, 1974. 368-429
Andrew Shennan: De Gaulle. Bp., Akadémiai, 1997. 91-105
7. Az önrendelkezési jog elismerése (1959. január – 1960 eleje)
Tankönyv: vr.
Emlékiratok: vr.
Molcsanov: 430-434
Shennan: 111-118
Jean-Maurice Hermann: Egy lépés az algériai béke felé? Nemzetközi Szemle, 1959. szeptember
8. A barikádok hete és az első tárgyalások (1960. január – 1961 eleje)
Emlékiratok: vr.
Szgy: 134-135
Molcsanov: 434-446
Shennan: 118-121
9. Népszavazás és tábornoki puccs (1961. január – 1962 eleje)
Tankönyv: vr.
Emlékiratok: vr.
Szgy: 135
Gazdag: 100-102
Molcsanov: 446-452
Shennan: 121-124
10. Az eviani egyezmények és az OAS uralkodása (1962. március – 1962. július)
Emlékiratok: vr.
Szgy: 136-137
Molcsanov: 452-457
Shennan: 124-126
Philippe Hernandez: Algériában láttam, mint ostromolja Franciaországot az OAS. Nemzetközi Szemle, 1962. március.