Az USA története a gyarmati kortól a polgárháborúig

Kurzusleírás:

A szeminárium célja, hogy betekintést nyújtson az észak-amerikai kontinens fejlődésének történetébe. Források alapján megvizsgálja a korai gyarmatosítási kísérletektől az első állandó telepek, majd a 13 angol gyarmat létrejöttén át a függetlenségi háborúig terjedő időszakot, illetve az USA politikai berendezkedését. Elemzi a XIX. század első felét jellemző nyugati terjeszkedést, valamint a polgárháború okainak kialakulását és következményeit.

Fontosabb olvasmányok:

Boorstin, D. J.: Az amerikaiak. A gyarmatosítás kora, Gondolat, Budapest, 1991.
Szuhay-Havas Ervin: Amerika hőskora, A tizenhárom csillag: az amerikai forradalom története, Kék-szürke tragédia
Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1774-1918, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Bődy Pál – Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.
Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005.

Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan további - adott esetben idegennyelvű - irodalom feldolgozására is sor kerül.