Az Európán kívüli világ a jelenkorban
A kurzus során az Európán kívüli világ 20. századi történetét követjük nyomon az előzményekkel együtt. Vizsgálódásainkat Ázsiára koncentráljuk, de amennyire lehet, kitérünk Latin-Amerikára és Afrikára is. A kurzus szóbeli kollokviummal zárul.

Kötelező alapirodalom:

Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. 2. köt. Az Európán kívüli országok. Osiris, Budapest, 2005.

A megadott ajánlott irodalmaknál csak a tételhez kapcsolódó részek szükségesek.

1. A gyarmatosítás jellemzői a kezdetektől a dekolonizációig
Salgó László – Balogh András: A gyarmati rendszer története 1870–1955. Kossuth Kiadó, Budapest, 1980.
2. Az arab országok a 20. században: gyarmati sor, társadalmi fejlődés, politikai változások
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913–2003. JATEPress, Szeged, 2004.
3. Az arab–izraeli konfliktus gyökerei, háborúk, palesztin probléma
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: i. m.
Ferwagner Péter Ákos – Komár Krisztián: Arafat. Maxim Kiadó, Szeged, 2003.
4. Kína története az ópiumháborúktól a népköztársaság kikiáltásáig
Polonyi Péter: Kína története. Maecenas, Budapest, 1994.
Jacques Gernet: A kínai civilizáció története. Osiris, Budapest, 2005.
5. A Kínai Népköztársaság története
Polonyi Péter: i. m.
Jacques Gernet: i. m.
6. A császári Japán a meidzsi reformoktól a második világháborúig
Edwin O. Reischauer: Japán története. Maecenas, Budapest, 1995.
Conrad Totman: Japán története. Osiris, Budapest, 2006.
7. Japán 1945 után
Edwin O. Reischauer: i. m.
Conrad Totman: i. m.
8. A Koreai-félsziget eltérő fejlődési pályái a második világháború után
Csoma Mózes: Korea: egy nemzet, két ország. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.
9. Brit India története, Gandhi politikája
Gáthy Vera: Gandhi. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
Larry Collins - Dominique Lapierre: Szabadság éjfélkor. India függetlenné válásának drámai története. Corvina, Budapest, 2001.
10. A független India története, konfliktusok Vietnamban
Gáthy Vera: Az Indiai Nemzeti Kongresszus: egy modernizáló párt a harmadik világban. Kossuth Kiadó, Budapest, 1989.
Salgó László: Ho Si Minh. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
Leo J. Daugherty: A vietnami háború napról napra. Hajja, Debrecen, 2003.
11. Latin-Amerika történetének főbb jellemzői a 19-20. században
Anderle Ádám: Latin-Amerika története. Pannonica Kiadó, Budapest, 1998.
12. Kuba története a 20. században
Anderle Ádám: Kuba története. Akkord, Budapest, 2004.
13. Afrika dekolonizációja és a független Afrika problémái
J. D. Fage – William Tordoff: Afrika története. Osiris, Budapest, 2004.