Az Amerikai Egyesült Államok története, 1776-1914

Kurzusleírás:

Az előadás célja, hogy áttekintést adjon az USA megalakulásától az I. világháborúig terjedő időszak gazdasági, társadalmi folyamatairól, az amerikai politikai rendszer kialakulásáról és működéséről. Részletesen foglalkozik a kontinensen folyó nyugati terjeszkedéssel és ideológiai hátterével, a polgárháború okaival és következményeivel, s kitér az USA első nagyhatalmi fellépésére is.

Fontosabb olvasmányok:

Sellers-May-McMillan: Az Egyesült Államok története, Maecenas, Budapest, 1995.
Degler, Carl N.: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét, Európa, Budapest, 1993.
Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.
Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1774-1918, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Bődy Pál - Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.