Az Amerikai Egyesült Államok története, 1776-1898
A szeminárium célja, hogy betekintést nyújtson az Amerikai Egyesült Államok fejlődésének történetébe. Források alapján megvizsgálja a független állam létrejöttének körülményeit és az amerikai politikai berendezkedést. Részletesen foglalkozik a kontinensen folyó nyugati terjeszkedéssel és ideológiai hátterével, a polgárháború okaival és következményeivel, s kitér az USA első nagyhatalmi fellépésére is.

Tematika:

I. február 2.
Óramegbeszélés, szervezés

II. február 9.
A gyarmati kor

III. február 16.
Az ellentétek kiéleződése – az angol szabályozó törvények, a Függetlenségi Nyilatkozat, függetlenségi háború

IV. február 23.
Az amerikai politikai berendezkedés (Alkotmány, Bill of Rights)

V. március 2.
A jeffersoni és a jacksoni demokrácia

VI. március 9.
Területszervezés, a nyugati expanzió kora

VII. március 16.
Észak és Dél eltérő fejlődése

VIII. március 23.
A konfliktusból fegyveres harc lesz; testvérháború és amerikai identitás; magyarok az észak-amerikai polgárháborúban

IX. március 30.
A rekonstrukció

X. április 13.
A második ipari forradalom és társadalmi következményei

XI. április 20.
Élet a századforduló Amerikájában

XII. április 27.
A nagyhatalmi politika kezdetei

XIII. május 4.
Számonkérés – zárthelyi dolgozat

XIV. május 11.
Félévzárás


Fontos olvasmányok:

- Boorstin, D. J.: Az amerikaiak. A gyarmatosítás kora, Gondolat, Budapest, 1991.
- Bődy Pál – Urbán Aladár (szerk.): Szöveggyűjtemény az Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.
- Degler, Carl N.: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét? Európa, Budapest, 1993.
- Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei, Maecenas, Budapest, 1998.
- Huntington, Samuel P.: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005.
- Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.
- Magyarics Tamás – Frank Tibor: Handouts for U.S. History, A Study Guide and Workbook, Panem-McGraw-Hill, Budapest, 1995.
- Sellers-May-McMillan: Az Egyesült Államok története, Maecenas, Budapest, 1995.
- Szuhay-Havas Ervin: Amerika hőskora, Gondolat, 1969, Tizenhárom csillag: az amerikai forradalom története, Kossuth, 1976, Kék-szürke tragédia, Gondolat, 1966.
- Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez, 1774-1918, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Értékelés:

A szemináriumi jegy kialakításában fontos tényező az aktív órai részvétel, egy választott témában elkészített és előadott referátum a hozzá tartozó egy oldalas vázlattal, valamint a félév végén egy írásbeli összefoglaló dolgozat megírása.