Az államfejlodés általános kérdései az újkori Európában

Kurzusleírás:

A kurzus két előadás keretén belül vizsgálja meg az abszolutista állam kialakulásához gazdasági alapot adó modern világgazdasági rendszer kialakulását és a távolsági kereskedelmi útvonalak átrendeződésének kérdését a XV-XVII. század között. Ezután historiográfiai áttekintés következik az abszolutizmus általános kérdéseit érintő alapművek bemutatása alapján. Egy általános szempontrendszer felállítását követően megvizsgáljuk a francia, spanyol és angol abszolutista államot, majd földrajzi tekintetben kelet felé haladva sor kerül az orosz központosítás és abszolutizmus, valamint a lengyel „nemesi köztársaság” elemzésére. A kurzus utolsó blokkja a felvilágosult abszolutizmussal foglalkozik az orosz, porosz és osztrák példa alapján bemutatva.

Tematika :

1. A modern világgazdasági rendszer kialakulása és jellemzése
2. Az abszolutizmus általános kérdései
3. A spanyol abszolutizmus
4. A francia abszolutizmus
5. Az angol abszolutizmus
6. Az orosz központosítás és abszolutizmus
7. A lengyel „nemesi köztársaság”
8. A felvilágosult abszolutizmus általános kérdései
9. Mária Terézia és II. József összehasonlítása
10. I. Frigyes Vilmos és II. Frigyes összehasonlítása

Kötelező irodalom:

Anderle Ádám: Spanyolország története Bp. 1992 53-96.o.
P. Anderson: Az abszolutista állam Bp. 1989 17-45, 53-70, 75-103, 108-104, 145-178, 225-250, 253-283, 287-303.o.
R. Cameron: A világgazdaság története Bp. 1994 106-385.o.
Font-Szvák-Niederhauser-Krausz: Oroszország története Bp. 1997 127-295.o
Fulbrook, Mary: Németország története Bp. 1993 37-131.o.
M. Heller: Az orosz birodalom története Bp. 2000 121-291.o.
P. Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása Bp. 1992 3-135.o.
R. Price: Franciaország története Bp. 1994 51-193.o.
Szántó György Tibor: Anglia története Bp. 1986 98-185.o.
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról In: „Helyünk Európában” Bp. 1986 II. k 515-523, 543-568.o.
J. Topolski: Lengyelország története Bp. 1989 99-197.o.
Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása Bp. 1983 124-198, 279-286.o.