Anglia története az abszolutizmustól az alkotmányos monarchia kialakulásáig

Kurzusleírás:

A szeminárium célja az angol politikai berendezkedés átalakulásának vizsgálata az abszolutizmustól az alkotmányos monarchia létrejöttéig. Elsődleges forrásokra is támaszkodva megismertet a Tudor és a Stuart dinasztia uralkodásának jellemzőivel, a reformáció angol irányzataival, a felvilágosodás angol gondolkodóival, az angol polgári forradalom eseményeivel, s az alkotmányos monarchia kialakulásával és intézményeivel.

Fontosabb olvasmányok:

Anderson, Perry: Az abszolutista állam, Budapest, 1989.
Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról, Gondolat, Budapest, 1986.
Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, Atlantisz, Budapest, 1991.

Az egyes témákkal kapcsolatban további - esetenként angol nyelvű - irodalom feldolgozására is sor kerül.