Anglia története a 16-18. században
Az előadás Anglia 16-18. századi történetének fontos gazdasági, társadalmi és politikai folyamatait elemzi. Milyen különbségek voltak a Tudor és a Stuart abszolutizmus között, hogyan alakult ki és működött az alkotmányos monarchia intézményrendszere? Hogyan jött létre Nagy-Britannia? Az előadás elemzi a korabeli brit külpolitikát, s megvizsgálja az első brit birodalom létrejöttének jellegzetességeit és felbomlásának okait is.

Tematika:

I. február 7.
Óramegbeszélés, szervezés

II. február 14.
Anglia gazdasága, társadalma a 15-16. század fordulóján. Egyház és politika – a Tudor abszolutizmus

III. február 21.
VIII. Henrik és I. Erzsébet uralkodása. Az anglikán reformáció, (korai angol gyarmatosítás).

IV. február 28.
A Stuart abszolutizmus. Viták a parlamenttel (Jogok kérvénye, rövid és hosszú parlament)

V. március 6.
Az angol polgárháború. Oliver Cromwell és az újmintájú hadsereg. A köztársaság létrejötte.

VI. március 13.
A protektorátus évei (katonai diktatúra, hajózási törvény) és a restauráció

VII. március 20.
A dicsőséges forradalom és az angol Jognyilatkozat – az alkotmányos monarchia kialakulása

VIII. április 3.
Az abszolutizmus, az angol forradalom és az alkotmányos monarchia teoretikusai, a korai liberalizmus és konzervativizmus

IX. április 10.
Külpolitika a 17. században – gyarmatosítás (Amerika, India), kereskedelmi háborúk

X. április 17.
Nagy-Britannia megalakulása, stabilitás és prosperitás (1707-1714-1763)

XI. április 24.
III. György uralkodása, az első brit birodalom felbomlása

XII. május 8.
Az ipari forradalom kezdete, a francia forradalom és napóleoni háborúk hatása

XIII. május 15.
Félévzárás – zárthelyi dolgozat

Fontos olvasmányok:

- Anderson, Perry: Az abszolutista állam, Budapest, 1989.
- Diószegi István (szerk.) Egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Budapest, Korona, 2001.
- Hahner Péter: A régi rend alkonya, Egyetemes történet, 1648-1815, Budapest, Panem, 2006.
- Hobsbawn, Eric J.: A tőke kora, Kossuth, Budapest, 1978.
- Hill, C.: Az angol forradalom évszázada, Kossuth, Budapest, 1968.
- Hankiss E. – Makkai L.: Anglia az újkor küszöbén, Gondolat, Budapest, 1965.
- Poór János (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Budapest, Osiris, 2000
- Szántó György Tibor: Anglia története, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1986
- Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, Budapest, Európa, 2000.
- Churchill, Winston S.: Az angol ajkú népek története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.