Anglia királyai és királynői
A szeminárium célja az angol politikai berendezkedés átalakulásának vizsgálata az abszolutizmustól az alkotmányos monarchia létrejöttéig. Elsődleges forrásokra is támaszkodva megismertet a Tudor és a Stuart dinasztia uralkodóinak életével, elemzi politikai mozgásterüket. Megvizsgálja a korszak gazdasági és társadalmi folyamatait, vallási mozgalmait, a polgárháború és a dicsőséges forradalom következményeit.

Tematika:

I. február 4.
Óramegbeszélés, szervezés

II. február 11.
Anglia gazdasága, társadalma a 15-16. század fordulóján. Egyház és politika.

III. február 25.
A Tudor abszolutizmus. VII. Henrik politikája

IV. március 3.
VIII. Henrik uralkodása, az anglikán reformáció

V. március 10.
I. Erzsébet uralkodása, a korai angol gyarmatosítás

VI. március 17.
A Stuart abszolutizmus. I. Jakab uralkodása

VII. március 31.
I. Károly

VIII. április 7.
A Stuart restauráció

IX. április 14.
A dicsőséges forradalom, az angol Jognyilatkozat

X. április 21.
Az alkotmányos monarchia kialakulása és intézményei. Az abszolutizmus, az angol forradalom és az alkotmányos monarchia teoretikusai (Hobbes, Locke)

XI. április 28.
Vilmos, Mária és Anna, a Rendezési törvény

XII. május 5.
Számonkérés - zárthelyi dolgozat

Fontos olvasmányok:

- Anderson, Perry: Az abszolutista állam, Budapest, 1989.
- Bayer József: A politikai gondolkodás története, Budapest, Osiris, 1998.
- Diószegi István (szerk.) Egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Budapest, Korona, 2001.
- Hahner Péter: A régi rend alkonya, Egyetemes történet, 1648-1815, Budapest, Panem, 2006.
- Hill, C.: Az angol forradalom évszázada, Kossuth, Budapest, 1968.
- Hobsbawn, Eric J.: A tőke kora, Kossuth, Budapest, 1978.
- Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról, Gondolat, Budapest, 1986.
- Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, Atlantisz, Budapest, 1991.
- Lewis, Brenda Ralph: Anglia királyai és királynői, Hajja & Fiai, Debrecen, 2004.
- Poór János (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Budapest, Osiris, 2000.
- Szántó György Tibor: Anglia története, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1986
- Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, Budapest, Európa, 2000.
- Churchill, Winston S.: Az angol ajkú népek története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.