A gyarmati kérdés a 20. században

Tematika:

1. A gyarmatosítás fogalmai és szakaszai
2. A brit gyarmatbirodalom kiépülése I. (Amerika, Óceánia)
3. A brit gyarmatbirodalom kiépülése II. (Ázsia, Afrika)
4. A francia gyarmatbirodalom kiépülése
5. A francia és a brit gyarmatosítás jellegzetességei
6. Egyéb (holland, spanyol, portugál, olasz, orosz) gyarmati rendszerek
7. A dekolonizáció okai, folyamata, a nemzeti mozgalmak
8. India függetlenné válása
9. Az indokínai (vietnami) háborúk
10. Az algériai háború
11. Az el nem kötelezett mozgalom és a neokolonializmus
12. Dolgozatírás

Irodalom:


Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. 2. kötet. Osiris, Budapest, 2005.
Balogh András - Salgó László: A gyarmati rendszer története 1870-1955. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980.
J. D. Fage - William Tordoff: Afrika története. Osiris, Budapest, 2004.
Balogh András - Rostoványi Zsolt - Búr Gábor - Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Fencsik László (szerk.): Fejlődő országok - haladó eszmék. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976.