A francia gyarmatosítás története

Kurzusleírás:

A több száz évet felölelő kurzus a francia gyarmatosítás történetét vizsgálja a kezdetektől a dekolonizációig. Bemutatásra kerülnek a francia gyarmatosítási módszerek, a gyarmatpolitika fő vonásai és a kolonizáció motivációi. Teret kap a gyarmati intézményrendszer, adminisztráció különböző típusainak tipologizálása. A szeminárium keretében a hallgatók egy-egy témát önállóan dolgoznak fel és mutatnak be.

Tematika:

1. Óramegbeszélés, bevezető
2. Területi terjeszkedés
3. Gyarmati közigazgatás és kizsákmányolás
4. A gyarmatok lakossága és társadalma
5. Új alapok (1830–70)
6. Terjeszkedés (1870–1900/04)
7. A gyarmatosítás tetőpontja (1904–1931)
8. A gyarmati forradalom kezdetei
9. A gyarmati társadalom átalakulása
10. A széttagolódás tényezői
11. A dekolonizáció előzményei
12. A Francia Uniótól Algéria függetlenségéig
13. DOM-TOM
14. Zh

Kötelező irodalom:

Salgó László: Gyarmatpolitika Napóleontól de Gaulle-ig. Bp., 1977.
J. Nagy László: Az arab országok története a XIX–XX. században. Bp., 1997. a vonatkozó részek
J. Nagy László (szerk.): A Mediterráneum a XX. században. Szeged, 1995. vr
J. D. Fage – W. Tordoff: Afrika története. Bp., 2004. vr
Andrew Shennan: De Gaulle. Bp., 1997. 27–36., 44–50. o.
Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok. Bp., 1997. I. köt. 85–232., 235–363. o. (vr); II. köt. 33–36., 43–47., 121–122., 299–303., 318–331., 343–344., 352–360. o.
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. Szeged, 2003. 33–101. o.

Ajánlott irodalom:

Salgó László – Balogh András: A gyarmati rendszer története 1870–1955. Bp., 1980. vr
J. Nagy László: A Maghreb-országok felszabadulása. Szeged, 1995.
Desider Galský: Lesseps úr hazárdjátéka. Bp., 1968.
Salgó László: Ho Si Minh. Bp., 1984.
Salgó László: „Viszontlátásra, tábornokom!” A Dien Bien Phu-i csata. Bp., 1983.
Sík Endre: Fekete-Afrika története I–III. Bp., 1964. vr
Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok a Közel- és Közép-Kelet történetéhez (1914–1980). Bp., 1989. vr
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Bp., 1997. 212–223., 300–302. o.
Marian Sienkiewicz: Az indokínai háború 1945–1975. Bp., 1982. 11–43. o.
Denis Lefebvre: A szuezi ügy. Bp., 1999.