A Német Birodalom története a XVI-XVIII. században
A szeminárium elsősorban arra a kérdésre helyezi a hangsúlyt, hogy miért nem sikerültek a német császárok egységesítő kísérletei és az egységes birodalom létrejötte helyett miért fokozódott a széttagoltság állapota. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszottak V. Károly sikertelen birodalomalkotó törekvései, a reformáció, a német parasztháború, a harmincéves háború, és a birodalmi abszolutizmus helyett az ún. fejedelmei abszolutizmusok kialakulása. A kurzus folyamán a hallgatók a magyar mellett német és angol nyelvű szakirodalomra támaszkodva dolgozzák fel a korszak meghatározó jelentőségű eseményeit.