A Maghreb országok története

Kurzusleírás:


A Maghreb országok története, a három észak-afrikai ország (Algéria, Tunézia, Marokkó) gyarmatosítása, a nemzeti mozgalom születése, formálódása és harca a nemzeti függetlenségért. Pártok, szervezetek, személyiségek, harci formák (az algériai háború 1954-62), Franciaország és a dekolonizáció

Irodalom és tematika:


Tankönyv:

J. Nagy László: A Maghreb országok felszabadulása (1919 – 1956). Szeged, 1995.
J. Nagy László (szerk.): A Mediterráneum a XX. Században. JATEPress 1996.
J. Nagy László: Az arab országok története a XIX-XX. században. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 1997.
J. Nagy László- Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története. JATEPress 2004.

1. A Maghreb térség a francia gyarmatosítás előtt


Fernand Braudel: A Földközi tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Budapest 1996 I.k. 243 – 258., II. k. 915 – 941.
J. Nagy László: A Mediterráneum a XX. században (továbbiakban:A Mediterráneum) 11-16
J. Nagy László: Magyar származású kormányzó Algírban 1580-1582. Világtörténet, 1998. tavasz-nyár, 45-50.

2. A gyarmatosítási folyamat


J.N.L.: A Maghreb országok…7-33.
J.N.L.: Abd el Kader. Világtörténet, 1984. 2. Sz. 102-116.
J.N.L.: A modernizációs kisérlet kudarca és a francia protektorátus kialakulása Tunéziában. Tanulmányok Mérei Gyula 75. Születésnapjára. (Szer.: Serfőző Lajos) Szeged 1986. 239-248.
J. N.L.: Mediterráneum.. 35., 94.
Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris 1999. 68-78. 191-197.

3. A nemzeti mozgalom az 1920-as években


J.N.L.: A Maghreb országok…34-58.
J.N.L.: Mediterráneum…83., 84, 86-87., 95-96.
Noureddin Sraieb: Tahar Haddad és a laicitás. Mediterrán Tanulmányok, IX. Szeged, 1999. 5-16
Tahar Haddad: Gondolatok. JATEPress Szeged 2006.

4. A nemzeti mozgalom az 1930-as években


J.N.L.: A Maghreb országok…59-96.
J.N.L:Mediterráneum…84., 87-90., 96., 102-106.
J.N.L.: Köztársaságpárti felkelés terve Spanyol Marokkóban. Mediterrán Tanulmányok, IX. Szeged, 1999. 23-26.
Lőkös István: Ben Badisz sejk és az iszlám reformizmmozgalom Algériában. Mediterrán Tanulmányok, IX. Szeged, 1999. 55-70.

5. A Maghreb a második világháború idején


J.N.L.: A Maghreb országok…97-122.
J.N.L.: Mediterráneum…85., 90-92., 97-98.
Ránki György: A második világháború

6. Tunézia és Marokkó függetlensége


J.N.L.: A Maghreb országok…123-130., 157-183.
J.N.L.: Mediterráneum…123-127.

7. Algéria: a felkelés kirobbantása


J.N.L.: A Maghreb országok…130-156., 185-190.
J.N.L.: Mediterráneum…128-130.

8. Az algériai háború 1954-1958.


J.N.L.: A Maghreb országok…200-229.
J.N.L.: Mediterráneum…131-134.
J.N.L.: Az algériai háború kezdete 1954-55. Világtörténet, 2005. ősz-tél, 86-99.
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. I. Az újjászületés 1958-1962. 7-31.

9. Az algériai háború 1959-1962.


J.N.L.: Mediterráneum 134-136.
Charles de Gaulle: i.m. 33-101.
J.N.L. A szocialista országok és a dekolonizációs folyamat Algériában 1954-1962, Múltunk, 2004. 2. Sz. 130-154.

10. Magyarország és a Maghreb térség


J.N.L: Magyarország és az arab térség. JATEPress 2006. 23-26., 53-66.

11. A Maghreb 1962 után


J.N.L: A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria 30 éve (1962-1992). Múltunk, 1993. 2-3. sz. 131-148. Polisario, Nyugat-Szahara