A Közel-Kelet a második világháború után

Kurzusleírás:

A kurzus célja a Közel-Kelet főbb történeti folyamatainak bemutatása országonkénti lebontásban. Sorra vesszük az arab–izraeli konfliktus legfontosabb eseményeit, a nagyhatalmak beavatkozásait a térségben és a felekhez fűződő viszonyát. Kitérünk az iszlám szerepére a közel-keleti politikában. Bemutatásra kerül az olaj szerepe a közel-keleti államok történetében. A szeminárium során folyamatosan számon kérjük a kiadott szakirodalom alapos ismeretét.

Tematika:

1. Az arabok és az iszlám. A Közel-Kelet 1945 előtt

J. Nagy László: Az arab országok története a XIX–XX. században. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 1997. (a továbbiakban: Tankönyv), 7-81. old.
Legfrissebb kiadása: Az ummától a nemzetállamig. Az arab országok a 19-20. században. SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2009.

2. Izrael Állam megalakulása

Tankönyv: 81-86. old.
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Maecenas, Bp., 1997., 287-299. old.
J. Nagy László: A Mediterráneum a XX. században. JATEPress, Szeged, 1996. (a továbbiakban: Szöveggyűjtemény), 141. old.
Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. L'Harmattan, Bp., 2006. (a továbbiakban: Dokumentumok)

3. Az egyiptomi forradalom

Tankönyv: 86-92. old.
Goldschmidt: 264-268. old.
Dokumentumok

4. Az 1956-os szuezi válság

Tankönyv: 92-98. old.
Goldschmidt: 299-315. old.
Szöveggyűjtemény: 141-145. old.
Dokumentumok
Salgó László: A szuezi háromszög 1956. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1986.

5. Az arab társadalmak helyzete a hatvanas években

Tankönyv: 98-103, 120-126, 129-131. old.
Goldschmidt: 316-324. old.
Szöveggyűjtemény: 118-120. old.
Dokumentumok

6. Az 1967-es és az 1973-as arab–izraeli háborúk

Tankönyv: 131-135. old.
Goldschmidt: 324-335, 338-353. old.
Szöveggyűjtemény: 145-147. old.
Dokumentumok

7. A palesztin nemzeti mozgalom fejlődése

Tankönyv: 135-140. old.
Goldschmidt: 336-338, 358. old.
Dokumentumok
Ferwagner Péter Ákos – Komár Krisztián:
Arafat. Maxim, Szeged, 2003. a vonatkozó részek

8. A libanoni polgárháború

Tankönyv: 143-149. old.
Goldschmidt: 359-363, 393-398, 415-416. old.

9. Az egyiptomi–izraeli békeszerződés

Tankönyv: 140-142. old.
Goldschmidt: 354-359, 363-368, 386-393. old.
Szöveggyűjtemény: 147-148. old.
Dokumentumok
Farkas Anikó: Anvar Szadat jeruzsálemi látogatásának arab és nemzetközi környezete. Acta Historica, Tomus CXXVI, Szeged, 2007.

10. Az iráni forradalom és az első Öböl-háború

Tankönyv: 149-151. old.
Goldschmidt: 369-386, 400-402. old.
Dokumentumok

11. A második Öböl-háború

Tankönyv: 151-153. old.
Goldschmidt: 403-413. old.
Judith Miller – Laurie Mylroie: Szaddám Huszein és az Öböl-válság. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1991.

12. A palesztin–izraeli békefolyamat

Tankönyv: 154-159. old.
Goldschmidt: 413-415, 416-421. old.
Szöveggyűjtemény: 149-152. old.

13. A békefolyamat leállása és a harmadik Öböl-háború

Ferwagner Péter Ákos – Komár Krisztián: i. m.
Andor László – Tálas Péter – Valki László: Irak – háborúra ítélve. Zrínyi, Budapest, 2004.
J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913–2003. JATEPress, Szeged, 2004. vr.

Dokumentumok:


Az Egyesült Nemzetek határozata Palesztina felosztásáról (233–249)
Az arab kormányok nyilatkozata Palesztina felosztásáról (250–251); Izrael Állam függetlenségi nyilatkozata (252–254)
G. A. Nasszer elnök beszéde az egyiptomi–csehszlovák fegyvervásárlási egyezmény megkötése alkalmából (309–314)
A Szuezi-csatorna államosítása (316–317); G. A. Nasszer egyiptomi elnök beszéde a Szuezi-csatorna Társaság államosítása alkalmából (318–333)
Ny. A. Bulganyin szovjet miniszterelnök jegyzéke A. Eden brit miniszterelnökhöz (349–350); Ny. A. Bulganyin szovjet miniszterelnök jegyzéke Guy Mollet francia miniszterelnökhöz (351–352); Ny. A. Bulganyin szovjet miniszterelnök jegyzéke D. Ben Gurion izraeli miniszterelnökhöz (353)
Az Eisenhower-doktrína (366–372)
Egyiptomi–szíriai közös nyilatkozat az Egyesült Arab Köztársaság megalakításáról (382–383); Az iraki fegyveres erők főparancsnokságának kiáltványa a monarchia megdöntéséről (384–385)
Az Arab Liga kartúmi csúcskonferenciájának határozatai (394–395); Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. sz. határozata a közel-keleti helyzetről (396); A Palesztinai Felszabadítási Szervezet nyilatkozata az ENSZ BT 242. sz. határozatáról (397–398)
A Rogers-terv (415–418); Husszein jordániai király föderációs terve (419–421)
A Palesztin Nemzeti Charta (403–408); Közlemény az Arab Liga rabati csúcskonferenciájáról (434–435); Jasszer Arafat beszéde az ENSZ közgyűlésének XXIX. ülésszakán (436–443); Az ENSZ közgyűlésének 3236. sz. határozata a palesztinai kérdésről (444–445)
Anvar Szadat egyiptomi elnök beszéde az izraeli parlamentben (456–464); A Camp David-i egyezmények (468–475)
Békeszerződés az Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael között (484–488); Az Arab Liga bagdadi csúcskonferenciájának határozatai (489–493)
A Carter-doktrína (494–498)
Az iraki–iráni közös közlemény a kétoldalú kapcsolatok javításáról (446–447); Az iraki–iráni szerződés az államhatárokról és a jószomszédi kapcsolatokról (448–450)
A Palesztin Állam függetlenségi nyilatkozata (Szöveggyűjtemény, 149–152)
A Palesztin Felszabadítási Szervezet és Izrael Állam kölcsönös elismerése (152); A Washingtoni Nyilatkozat
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 678., 687. és 1441. sz. határozata (Jarvey–Skeeter)
Jasszer Arafat beszéde az ENSZ közgyűlésén, Genf (571–581)
A taifi egyezmény (607–615)
A palesztinai Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) chartája (545–557)