A Forradalom 1789-1799

Kurzusleírás:

A szeminárium a nagy francia forradalom történetét tekinti át. Ennek kapcsán a forradalom eseménytörténetének bemutatása mellett a szeminárium áttekinti a Forradalom történetírásának főbb iskoláit, és a Forradalom történetének leginkább vitatott kérdésit – érvek érzelmek és indulatok tükrében. A szeminárium külön hangsúlyt helyez a források elemzésére is!

Tematika :

1. Az Ancien Régime XVI. Lajos korában


DUBY, G. - MANDROU, R.: A francia civilizáció ezer éve, Bp. 1975. 334-381. l.
FURET, François: A francia forradalom története 1770-1815, Bp. Osiris, 1996. a továbbiakban Forradalom ... 9-48. l.
Uő: Gondoljuk újra a forradalmat, Pécs, Tanulmány, 1994. a továbbiakban Gondoljuk újra ... 131-156. l.
TOCQUEVILLE, Alexis de: A régi rend és a forradalom, Bp. Atlantisz, 1994. 169-236. l.

REF.:
XVI. Lajos abszolutizmusa és a reformok lehetőségei

2. A forradalom mint mítosz és valóság


ARENDT, Hanah: A forradalom, Bp. 1991. 27-73.l.
COBBAN, Alfred: A francia forradalom mítosza, in: Történelmi Figyelő 2. sz. „Mítosz és valóság.” Tanulmányok a francia forradalomról, válogatta és szerkesztette: MADA-RAS Éva és PAPP Imre, KLTE, Debrecen, 1991, a továbbiakban TF. 2.sz. 89-98. l.
FURET, François: Gondoljuk újra ... 15-86. l.
LEFEBVRE, Georges: A francia forradalom mítosza (kritika), in: T.F. 2. sz. 99-103. l.
REINALTER, Helmut: A francia felvilágosodás forradalom fogalma, in:T.F. 2.sz.11-24.l.

REF.:
A forradalom fogalma és értelmezése 1789 táján
Az 1789-es válság marxista interpretációja Mathiez és Soboul munkássága alapján
A Forradalom „furetista” felfogása

3. 1789 forradalmai


1789 Franciaországa a panaszok tükrében, Documenta historica 14. Szeged, 1993.
VADÁSZ Sándor (szerk.): A francia forradalom dokumentumai, Bp. 1967. 19-34.; 45﷓56.; 61-90. l.
HOBSBAWM, Eric, J.: A forradalmak kora (1789-1848), Bp. 1988. 55-77. l.
LUDASSY Mária: Az emberi jogok kétfajta fogalmáról, in: LUDASSY Mária: Tévesz-méink eredete, Bp. 1991. 60-72 .l.
MATHIEZ, Albert: A francia forradalom, Bp. 1957. 7-66. l.
SOBOUL, Albert: A francia forradalom története (1789-1799), Bp. 1989. 89-159. l.
VADÁSZ Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban, Bp. 1989. a továb-biakban Emberek és eszmék ... 86-128. l.

REF:
A panaszfüzetek
Syeyès: Mi a harmadik rend
A Függetlenségi Nyilatkozat és Az emberi és polgári jogok nyilatkozatának összehasonlító elemzése .

4. Az alkotmányos monarchia


MARAT, Jean-Paul: Válogatott írásai, Bp. 1950 64-112. l.
HAYCRAFT, John.: A francia forradalom nyomában, Secker-Warburg, 1989. 81﷓150.l.
ROBESPIERRE, Maximilien: Elveim kifejtése, Bp. 1988. 109-122.; 133-155. l.
FURET, François,-RICHET, Denis: A forradalom kisiklása, T.F. 2. sz. 153-174. l.
MATHIEZ, Albert: i.m. 129-176. l.
SOBOUL, Albert: i.m.: 160-194. l.

REF:
A "Nép Barátja" és a monarchia
Az 1791-es alkotmány
A háború kérdésének jakobinus interpretációja

5. A a gironde-i konvent


MARAT, Jean-Paul: i.m.: 124-140. l.
ROBESPIERRE Maximilien: i.m.: 156-164.; 221-239. l.
SAINT-JUST, Louis Antoine: Beszédek és beszámolók, Bp. 1969. 64-75. l.
SOBOUL, Albert: i.m.: 195-234. l.
HAYCRAFT, John: i.m. 159-215.l.
VADÁSZ Sándor: Emberek és eszmék ... 154-169. l.

REF.:
Condorcet és a gironde politikai filozófiája
A közellátás és a hadseregszervezés Robespierre és Saint-Just beszédeinek tükrében
A király pere (Az ellenforradalom és az emigráció)

6. A jakobinus konvent I.


MARAT, Jean-Paul: i.m. 171-189. l.
ROBESPIERRE Maximilien: i.m. 256-265.; 377-420. l.
SAINT-JUST, Louis Antoine: i.m. 122-155. l.
VADÁSZ Sándor (szerk.): i.m. 135-151. l.
FURET, François-RICHET, Denis: A szorongás időszaka, in. T. F. 2. 175-208. l.
MATHIEZ, Albert: i.m. 353-446. l.
SOBOUL, Albert: 235-269. l.
VADÁSZ Sándor: Emberek és eszmék ... 169-207. l.

REF.:
Az 1793 nyarának szociláis mozgalmai
A sans﷓culottizmus kiáltványa
A jakobinus alkotmány

7. A jakobinus konvent II.


ROBESPIERRE, Maximilien: i.m. 421-507. l.
SAINT-JUST, Louis Antoine: i.m. 156-224. l.
VADÁSZ Sándor (szerk.): i.m. 177-180. l.
HAHNER Péter: Danton vagy Robespierre in. Vadász Sándor (szerk.):
Tanulmányok a francia forradalom történetéből, Bp. 1989. 115-132. l.
HAMPSON, Norman: Danton, Bp. Osiris, 1995. 136-196. l.
LUDASSY Mária: Moralisták és terroristák, Bp. 1987. 158-195. l.
MATHIEZ, Albert: i.m. 446-530. l.
VADÁSZ Sándor: Emberek és eszmék ... 207-228. l.

REF.:
A forradalmi kormányzat alapelvei (Saint-Just, Robespierre)
A ventôse-i dekrétumok
A „dantonizmus”
A frakciók szétzúzása
A jakobinus utópia (Saint-Just vázlattöredékei a köztársasági intézményekről)

8. A „thermidori köztársaság” (1794-1799) I.


DUBY, G. - MANDROU, R.: i.m. 385-417. l.
FURET, F.: Forradalom ... 171-230. l.
SOBOUL, Albert: i.m. 315-342. l.
VADÁSZ Sándor (szerk.): i.m. 315-342. l.

REF.:
A thermidori konvent
Louis Mercier a thermidoriánusok Franciaországáról

9. A „thermidori köztársaság” (1794-1799) II.


BABEUF, Grachus: Válogatott írásai, Bp. 1950. 138-191. l.
LEFEBVRE, Georges: Napóleon, Bp. 1975. 68-87. l.
LUDASSY Mária: Az ész államáig és tovább, Bp. 1979. 163-206. l.
SOBOUL, Albert: i.m. 345-423. l.
VADÁSZ Sándor: Emberek és eszmék ... 254-264. l.

REF.:
Babeuf és az „Egyenlők összeesküvése”
Hadsereg és politika Franciaországban (1792-1799)