Újkori proszeminárium

Kurzusleírás:

A spanyol hegemónia kora. A harmincéves háború kirobbanásának okai és a vesztfáliai békerendszer következményei. A francia hatalmi dominancia kísérlete. A török kiűzése és Európa keleti felének felfedezése. Európa a fény századában. A felvilágosult abszolutizmus modernizációs kísérlete. A francia „mintaállam” összeomlása a Forradalom és a koalíciós háborúk kora. A nemzeti megújulási mozgalmak Európában, és az Európán kívüli térség függetlenségi mozgalmai. A kongresszusi rendszer és a világpolitika. Európa gazdasága az „eredeti” tőkefelhalmozás korától az imperialista világgazdaságig.