A Közel-Kelet története a 20. század első felében

Kurzusleírás:

A szeminárium során végigkövetjük a Közel-Kelet történetét az európaiak megjelenésétől a második világháború végéig. Nagy vonalakban áttekintjük az iszlám vallás születését, fontosabb jellemző jegyeit, a térségben a 19. századig végbemenő jelentősebb nagyhatalmi változásokat. Hangsúlyt fektetünk a gazdasági-társadalmi modernizációs kísérletekre és az iszlám reformmozgalmakra. Vizsgáljuk a cionizmus kialakulását és a palesztinai arab-zsidó konfliktust a két világháború között. Egyenként tanulmányozzuk a közel-keleti arab országok történetét a tárgyalt korszakban. A hallgatóknak referátum keretében egy-egy fontosabb történelmi dokumentumot (szerződést, kiáltványt, nyilatkozatot, levelet stb.) be kell mutatniuk. A kurzus zárthelyi dolgozattal zárul.

Tematika:

1. Az iszlám kialakulása, jellemzői. Tiltások, parancsok. A Korán
2. Az oszmán berendezkedés a térségben
3. Az európaiak (Napóleon) megjelenése, modernizációs kísérletek Egyiptomban. Az iszlám reformmozgalom, a nahda. Az arab nacionalizmus születése
4. A cionizmus létrejötte
5. Az első világháború és következményei, a mandátumrendszer
6. Palesztina a két világháború között
7. Küzdelem az angol fennhatóság ellen Egyiptomban, az ország függetlenné válása
8. Irak a két világháború között
9. A francia mandátumterületek: Szíria és Libanon
10. Szaúd-Arábia kialakulása, a vahabizmus
11. A második világháború a Közel-Keleten. Az Arab Liga létrejötte
12. Zárthelyi dolgozat

Irodalom:

J. Nagy László: Az ummától a nemzetállamig. Az arab országok a 19-20. században. SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2009.
J. Nagy László - Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története 1913-2003. JATEPress, Szeged, 2004.
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Maecenas, Budapest, 1997.
J. Nagy László: A Mediterráneum a XX. században. JATEPress, Szeged, 1996.
Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. L'Harmattan, Budapest, 2006.
William Montgomery Watt: Az iszlám rövid története. Akkord, Budapest, 2000.
Schlomo Avineri: A modern cionizmus kialakulása. Századvég, Budapest, 1994.