Cikkek, tanulmányok
- J. Nagy László: A magyar kérdés és az algériai háború ügye az ENSZ-ben
- J. Nagy László: Az euromediterrán partnerség
- J. Nagy László: Le bloc des pays communistes et le proche-orient dans les années 1950. (d’après les archives hongroises)
- J. Nagy László: Jean Monnet
- Anderléné Sajti Enikő: ’56-os menekültek Jugoszláviában: a magyar-jugoszláv hazatelepítési bizottságok tevékenysége 1956/1957-ben
- Anderléné Sajti Enikő: "Miben különbözik a fogság a szabadságtól?" A délvidéki hadifoglyok hazatérése 1947/1949-ben
- Anderléné Sajti Enikő: A sérelmi politikától az együttműködésig. A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái 1918–1947
- Anderléné Sajti Enikő: A kommunizmus mostohagyermekei. Kísérlet a jugoszláviai magyar kisebbség második világháború utáni elitváltásának elemzésére
- Anderléné Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény. Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947
- Anderléné Sajti Enikő: Impériumváltás a Délvidéken, 1918-1920
- Anderléné Sajti Enikő: Josip Broz Tito (részlet)
- Anderléné Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947 (részlet)
- Kökény Andrea: A guadalupe hidalgo-i szerződés
- Kökény Andrea: A texasi függetlenségi háború a korabeli helyi sajtó tükrében
- Kökény Andrea: Texas és az angol-amerikaiak identitásainak jellegzetességei
- Kökény Andrea: The Construction of Anglo-American Identity in the Republic of Texas, As Reflected in the Telegraph and Texas Register
- Kökény Andrea: Travellers and settlers in Mexican Texas
- Varga Beáta: Az önálló Ukrajna eszméje – tanulmányok Ukrajna újkori történetéből
- Kövér Lajos: DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES FRANCAIS IMPRIMÉS SUR LA HONGRIE 1565-1814