Modernkori (új- és legújabbkori) Doktori Program

Az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék által ajánlott kutatási témák:

A Mediterráneum története tárgykört J. Nagy László (DSc.) professzor irányítja, elsősorban politika- és eszmetörténeti témákban indítunk doktoranduszokat (nemzeti mozgalmak az arab országokban, nemzeti és nemzetközi konfliktusok az arab országokban, magyar kapcsolatok és érdekek a Mediterráneumban, az európai integráció folyamata és a Mediterráneum).
Témavezetőként közreműködnek: Kövér Lajos (PhD.), Ferwagner Ákos (PhD.) és Alessandro Rosselli (PhD.)
A Közép- és Dél-Európa története téma Sajti Enikő (DSc.) professzorasszony vezetésével történik, kihangsúlyozva a nemzeti kisebbségek történetét.

A Hispanisztika Tanszék által ajánlott kutatási témák:

"Az ibér világ története" tematika Latin-Amerika történeti problémái mellett a spanyol történelem kérdéseit is magába foglalja.Kutatási orientációjában a latin-amerikai magyar emigráció története, a latin-amerikai magyar (és az Osztrák-Magyar Monarchia) diplomáciai kapcsolatok története és a spanyol-magyar történelmi kapcsolatok jelentik a központi témákat.
Ebben a tematikában Anderle Ádám (DSc.) mellett Boglár Lajos (DSc.) és Szilágyi Judit (PhD.) dolgoznak témavezetőként.
A latin-amerikai történeti antropológia tárgykörében Boglár Lajos (DSc.) és Dorbach Mária (CSc.) vannak jelen.
A tanszék a XIX-XX. századi latin-amerikai politikatörténet meghatározott témáiban is vállal doktoranduszokat.

Az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék által ajánlott kutatási témák:

A XVI-XX. századi magyar történelem két alprogramra oszlik:

1. XVI-XVIII. századi témacsoport vezetője Tóth Sándor László (CSc.) egyetemi docens. Dr. Papp Sándor és Dr. Ivanics Mária részvétele a programban a török problematika vizsgálatát is lehetővé teszi.

2. A XIX-XX. századi blokk vezetője Marjanucz László (CSc.) docens. Mellette Dr. habil. Karsai László egyetmi tanár és Belényi Gyula (CSc.) docens, Tomka Béla (PhD.) docens és Zakar Péter (PhD.) főisolai tanár jelentik az oktatói és témavezetői stábot.


Mindezek az információk arra utalnak, hogy a gazdasági- és társadalomtörténeti témáknak is megvan a belső szakértői bázisa, amelyeket a témák függvényében külső szakértőkkel is kiegészíthetünk. Ez azonban azt is jelenti, hogy bizonyos témakörökben és régiókban, ahol nincs szakértői bázis (pl. Fekete-Afrika és Ázsia története) nem indítunk képzést.