Európa-tanulmányok speciális képzés

Felhívás, bemutatkozás


Az 50 kredites Európa-tanulmányok költségtérítéses specializáció bemutatkozása


A Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszéke 50 kredites „Európa-tanulmányok” költségtérítéses képzést indít 2011 szeptemberétől. A képzés 4 félévig tart és minden egyetemi képzéstől független.
Nem új kezdeményezésről van szó, hiszen a Szegedi Tudományegyetemen idestova tizenöt éve van lehetősége a hallgatóknak arra, hogy felvegyék az Európa-tanulmányok speciális képzést. J. Nagy László egyetemi tanár kezdeményezésére az SZTE Európa-tanulmányok Központja (ETK) és a BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszéke által közösen szervezett képzés az idők során jelentősen átalakult. Egyrészt az ETK kiszállt a szervezésből, másrészt a képzés struktúrája megújult.
Az Európa-tanulmányok képzés keretein belül korszerű, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk az SZTE minden hallgatójának. A képzést BA-s és MA-s hallgatók egyaránt felvehetik. A jelentkezési időszak szeptember közepéig tart, felvételi nincs, jelentkezési lap a BTK Történeti Intézet (BTK, Egyetem u. 2., III. em.) irodáján kérhető. Az Európa-tanulmányok csak akkor indul, ha a jelentkezők létszáma meghaladja a 20-at. A létszámkorlátot 50 főben adjuk meg. Túljelentkezés esetén a jelentkezési lapon feltüntetett adatok, információk (pl. nyelvvizsga) alapján kerülnek kiválasztásra a felvett hallgatók. A képzés – mivel az egyetem alapkínálatán felüli – fizetős, tandíjas, az SZTE hallgatóinak egységesen 40 ezer forintot kell fizetniük félévente. A 2 éves képzés végén a hallgatók tanúsítványt kapnak, amely igazolja, hogy elvégezték a képzést. A képzés önmagában nem biztosít hallgatói jogviszonyt!
A képzés során a hallgatóknak egymásra épülő, számukra kötelezően előírt kurzusokat (összesen 12-őt) kell teljesíteniük. Éppen ezért a képzés keresztféléves elkezdésére nincs lehetőség. Az oktatói gárda az egyetem különböző karairól (BTK, ÁJTK, GTK) érkezik, a kurzuskínálat pedig felöleli az európai egységeszme fejlődését, az integráció történetét, az Európai Unió intézményi felépítését, ezenkívül kisebb részterületek (gazdaság, jog, biztonság stb.) bemutatása is megtörténik. A kurzusok mindegyike előadás, melyek kollokviummal zárulnak. Az oktatás nyelve magyar.
A képzés végén a hallgatóknak záró dolgozatot kell írniuk, amelynek a terjedelme min. 20 oldal, témája pedig az európai egységet, integrációt, intézményeket stb. érintő bármely kérdés lehet. Konzulensnek az oktatók közül bárkit fel lehet kérni. A záró dolgozatot megvédeni nem kell, de a konzulensek ötfokozatú minősítéssel értékelik.
A képzést koordináló Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék az 1990-es évektől kezdve igen intenzív kapcsolatokat alakított ki francia, olasz, máltai egyetemekkel valamint a tuniszi (Manouba) egyetemmel. Oktatási területen az Erasmus program keretében, a kutatásban pedig a Mediterráneum modernkori történetét illetően. Erasmus kapcsolatok Franciaországban, amelyeket Európa-tanulmányok témakörben is igénybe lehet venni: Université d’Angers, Université de Nice, Université de Nanterre, Université d’Aix-Marseille. Erasmus kapcsolatok Olaszországban: Roma Tre, Universitá degli Studi di Lecce, Universitá degli Studi di Udine, Università di Cagliari. Erasmus kapcsolat Máltán: University of Malta.

Információ

Ferwagner Péter Ákos PhD
adjunktus

SZTE Bölcsészettudományi Kar
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
6722 Szeged Egyetem u. 2. III. emelet (jobbra a folyosó végén)
telefon: (36-62) 546-774
ferwagner@hist.u-szeged.hu

Hálóterv

1.év, 1. félév

1. Az európai egységeszme modernkori gyökerei (Kövér Lajos, BTK)
2. Az európai integráció története (J. Nagy László, BTK)
3. Az Európai Unió intézményei (Nagy Miklós, JGYPK)

1.év, 2. félév

4. Az euromediterrán országok története a 19–20. században (Balogh Ádám, Pintácsi Katalin meghívott előadók)
5. Biztonságpolitika (Miletics Péter, Szegedi Biztonságpolitikai Központ)
6. Határ menti együttműködések az Európai Unióban és Magyarországon (Fejes Zsuzsanna, ÁJTK)

2.év, 1. félév

7. Az Európai Unió támogatási rendszere (Király Andrea, ÁJTK)
8. Európa-jog (Majsa Dóra, ÁJTK)
9. Az Európai Unió szerepe a világgazdaságban (Serfőző Zoltán, BTK)

2.év, 2. félév

10. Európai projektek menedzselése (Imreh Szabolcs, GTK)
11. A regionalizmus Európában (Pelle Anita, GTK)
12. Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország (J. Nagy László, BTK, Miletics Péter, Szegedi Biztonságpolitikai Központ)


Régi rendszerű, 2009 előtti tanterv

1.év, 1. félév

1. Az európai diplomáciai fő folyamatai a 16–18. században (Kövér Lajos, BTK)
2. Az európai egységeszme modernkori gyökerei (Kövér Lajos, BTK)

1.év, 2. félév

3. Az európai integráció története (J. Nagy László, BTK)
4. Az Európai Unió intézményei és az Európa Tanács (Nagy Miklós, JGYTFK)

2.év, 1. félév

5. A bővülő Európa (Soós Edit, ÁJTK)
6. Biztonságpolitika (Miletics Péter, Szegedi Biztonságpolitikai Központ)
7. Határ menti együttműködések az Európai Unióban és Magyarországon (Fejes Zsuzsanna, ÁJTK)

2.év, 2. félév

8. Az euromediterrán országok története a 19–20. században (Balogh Ádám, Deák Ferenc Gimnázium)
9. Európa-jog (Majsa Dóra, ÁJTK)
10. Az Európai Unió szerepe a világgazdaságban (Serfőző Zoltán, BTK)

3.év, 1. félév

11. Az Európai Unió támogatási rendszere (Király Andrea, ÁJTK)
12. Európai projektek menedzselése (Imreh Szabolcs, GTK)
13. A regionalizmus Európában (Pelle Anita, GTK)

3.év, 2. félév

14. Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország (J. Nagy László, BTK, Miletics Péter, Szegedi Biztonságpolitikai Központ)
15. Európai összehasonlító politika (Juhász Krisztina, Merkovity Norbert, ÁJTK)
16. Záródolgozati konzultáció (etr-ben felvenni nem kell)

Felhívások, pályázati lehetőségek:


Figyelem!
A képzésre a jelentkezési határidő: 2011. szeptember 16.
FPÁ