Magunkról

A Tanszék története

A szegedi történészképzés gyökerei az 1872-ben I. Ferenc József által alapított, majd 1921-ben kényszerűségből Szegedre költözött kolozsvári egyetemig nyúlnak vissza. A képzés megindítását három menekült kolozsvári egyetemi tanár, Szádeczky-Kardoss Lajos, Márki Sándor és Erdélyi László nevéhez köthetjük. A két világháború között Szegeden tanítottak a magyar történetírás olyan kimagasló egyéniségei, mint Mályusz Elemér, de megemlíthetjük Deér József, illetve Fógel József nevét is, aki először a szegedi egyetem történetében egyetemes történeti intézetet vezetett.

A történész professzorok első nagy nemzedékének halála, illetve távozása után, 1940/41-ben teljes személycsere és intézeti szerkezetváltozás következett be. 1921 és 1950 között a történelem szakon, mint ahogyan más szakokon sem, nem folyt tömeges képzés.

1949/50-ben, az országos változásokkal párhuzamosan a történészképzésben is jelentős átalakulás ment végbe. A professzorok kinevezésében a korábbi felekezeti hovatartozást a szovjet típusú rendszerrel való politika azonosulás szempontja váltotta fel. A képzés egyszakossá vált, a felvett történelem szakos hallgatók létszáma a korábbihoz képest jelentősen emelkedett, bár az ötvenes évek elején a végzett hallgatók létszáma még így sem haladta meg a negyvenet.

Az egyetemes történelem oktatása szervezetileg 1953-ban kettévált, megalakult a Középkori Egyetemes Történeti és az Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. Az Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék első tanszékvezetője Székely Lajos docens volt, őt követte Csatári Dániel egyetemi tanár, illetve A. Sajti Enikő docens, s végül 1995-ben az akkor még egységes tanszék vezetője J. Nagy László egyetemi tanár lett.

Az Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék 1996-ban kettévált, ekkor jött létre az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, amelynek tanszékvezetője J. Nagy László professzor lett.

Tanszékünk vezetője egyúttal az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője, illetve ő irányítja a Mediterráneum története modernkori doktori alprogramot is. A Doktori Iskola Tanácsának tagja a tanszék másik professzora, A. Sajti Enikő, aki a Kelet-Európa és a Balkán története modernkori doktori alprogram vezetője és a Doktori Iskola Tanácsának tagja.

A tanszéken jelenleg hat oktató dolgozik, valamennyien tudományos fokozattal rendelkeznek. Ketten a történelemtudomány, illetve a Magyar Tudományos Akadémia doktorai DSc. fokozattal, négyen pedig PhD. tudományos fokozattal rendelkeznek.

2010 júliusától Kövér Lajos áll a tanszék élén mint tanszékvezető egyetemi docens.

Nemzetközi kapcsolatok

Az 1990-es évektől igen intenzív kapcsolatok alakultak ki francia és olasz egyetemekkel, valamint a tuniszi (Manouba) egyetemmel. Oktatási területen az Erasmus program keretében, a kutatásban pedig a Mediterráneum modern kori történetét illetően.

Erasmus kapcsolatok Franciaországban: Université d’Angers, Université de Nice, Université de Nanterre, Université Aix-Marseille

Erasmus kapcsolatok Olaszországban: Roma Tre, Universitá degli Studi di Lecce, Universitá degli Studi di Udine.

A mediterrán kutatásokat érintő kapcsolatok:

  • Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université de Nice (www.unice.fr/cmmc)
  • Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman de l’Université d’Aix-Marseille (www.mmsh.univ-aix.fr/iremam)
  • Université de Manouba (Tunis) Faculté des Sciences Humaines, Département d’Histoire (www.uma.rnu.tn)